Publiceringsdatum: 11 december 2019

Senast uppdaterad: onsdag 11 december, 08.00

Fem nya och ett utvidgat naturreservat

Kungörelse

Länsstyrelsen har den 11 december 2019 fattat beslut om bildande av fem nya naturreservat och en utvidgning av ett befintligt naturreservat inom Härnösand, Kramfors, Ånge och Sollefteå kommuner.

Syftet med reservaten är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, närmare bestämt barrnaturskogar, vattendrag med god vattenkvalitet och naturlig flödesregim, lövrika sydväxtbergsmiljöer, brandpräglade tallskogar, extremrikkärr, kalkpåverkad sumpskog och oexploaterade kustmiljöer inklusive viktiga häckningsområden för kustfåglar.

  • Rammbergets naturreservat är beläget i Kramfors kommun, cirka 17 kilometer öster om Ullånger, sydväst om Norrfällsviken. Omfattar 50 hektar och berör fastigheten Nordingrå-Mjällom 1:1. Dnr: 511-8215-17.
  • Halmmyrans naturreservat är beläget i Ånge kommun, cirka 7 kilometer norr om Ånge centrum, omfattar 38 hektar och berör delar av fastigheterna Ensillre 1:12, 2:17, 4:51, 4:53, 2:15, 2:11, 1:21 samt del av Orråsen 3:1. Dnr: 511-291-14.
  • Bastusjöklippens naturreservat är beläget i Härnösand och Sollefteå kommuner, cirka 15 kilometer nordväst om Viksjö. Omfattar 51 hektar och berör fastigheterna Tallåsen 1:8, Bastusjöhöjden 1:3 samt del av Bastusjöhöjden 1:2. Dnr: 511-6368-15.
  • Fjärdingsöarnas naturreservat är beläget i Kramfors kommun, cirka 10 kilometer sydsydost om Nordingrå kyrka. Det omfattar 706 hektar och berör fastigheten Fällsvik 13:4. Dnr: 511-3002-18.
  • Kärmsjöbäckens naturreservat är beläget i Sollefteå kommun, cirka 20 kilometer nordnordost om Junsele. Utvidgningen omfattar 14 hektar och berör del av fastigheten Valviken 1:6. Dnr: 511-5681-2017.
  • Böxlörvmyrskogens naturreservat är beläget i Sollefteå kommun, cirka 27 kilometer norr om Junsele, omfattar 59 hektar och berör del av fastigheten Åkerbränna 1:40. Dnr: 511-8011-17.

Målsättningen är i huvudsak att låta naturliga processer verka i reservaten. Åtgärder som kan komma att genomföras är naturvårdsbränning, slåtter/bete, dikesigenläggning, åtgärder för att gynna smällvedel, liksom vissa lövträdsgynnande åtgärder.

För upplysningar om naturreservaten, kontakta länsstyrelsens enhet för skyddad natur, telefon: 0611-34 90 00.

Kontakt