Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

370-sidigt verk gav kungligt forskarpris till Peter Persson

Peter Persson sitter och håller i sitt diplom

Den 6 november 2019 tog vår medarbetare Peter Persson emot pris och diplom med nomineringen "för hans utomordentligt skickligt genomförda arbete med översiktsverket Forntid i Västernorrlands län. En historik över arkeologiska undersökningar i 330 år, en omfattande vetenskaplig syntes”.

Så här gick det till

– Vad är det här får något? Har jag fått pris?! Jag blev helt chockad och tänkte att det måste vara någon som skojar med mig, berättar Peter.

Peter hade gått och väntat på att få läsa en artikel som en arkeolog skulle skicka till honom.

Det var ingen artikel som kom, Peter hade blivit nominerad till och utvald av Kungliga Gustav Adolf Akademien för svensk folkkultur. Det är en riksakademi med säte i Uppsala vars uppgift är att främja forskning om svensk folkkultur.

Framsidan på boken Forntid i Västernorrlands län

Anledningen till priset är hans drygt 370-sidiga, rikt illustrerade, verk Forntid i Västernorrlands län. Det är en djupgående och detaljerad historik över de arkeologiska undersökningar som genomförts de tre senaste århundradena. Det rör sig totalt om över 800 undersökningar från 1680-talet och framåt.

­– Det var så kul för vi var ju två stycken från Härnösand som fick pris. Inger Stenman på Murberget som håller på med folklig musik. Hon har gjort ett fantastiskt jobb!

Peter är arkeolog och jobbar mest med att ta fram kunskapsunderlag som ska vara till stöd, både för länsstyrelsens handläggare men också för alla arkeologer som jobbar i länet. De ska ha ett bra underlag så att vi kan få ut maximalt med kunskap från varje undersökning. Boken är skriven för arkeologer men Peter har försökt att hålla språket någorlunda neutralt, så att de som är intresserade av arkeologi också kan ta del av den.

– Det här är min första bok. Tidigare har jag skrivit vetenskapliga artiklar som blivit publicerade. De har handlat om det jag varit mest intresserad av, nämligen järnåldern. Det vill säga högstatsmiljö under järnåldern, rika gravar och stormannamiljöer, säger Peter.

Nu när Peter arbetat med boken har han fått möjligheten att titta på alla tidsperioder. De sträcker sig från de allra äldsta undersökningarna som är 8 500 år gamla och fram till modern tid. Han bröt vid 2014 då boken blev färdig. Efter det har det tillkommit ännu fler undersökningar och dessa håller han på att uppdatera databasen med.

– Det finns ju mängder med intressanta saker att grotta ner sig i, utbrister Peter.

– Jag hoppas att det blir en del 2!

Peter Persson i frack. Foto: Inger Stenman

Prisutdelning och middag

Prisutdelningen höll till i Rikssalen vid Uppsala slott den 6 november 2019. Preses och vice preses, som leder akademien, läste upp motiveringar och delade ut diplom till Peter och övriga 15 forskarinsatser.

Bland de cirka 150 gästerna fanns förutom landshövdingen i Uppsala också riksmarskalken och många doktorer och professorer.

– Jag fick chansen att prata med många kända arkeologer, vars artiklar eller böcker jag har läst, berättar Peter entusiastiskt.

Efter prisutdelningen följde det en middag med röding från Jämtland.

De 16 pristagarna får, förutom ett diplom, dela på drygt en miljon kronor.

– Jag är ju faktiskt mer glad för utnämningen än för pengarna. Jag hade blivit lika glad även om jag inte fått en krona. Pengarna är ju bara en bonus, jag har inga planer för dem just nu, säger Peter.

– Det är jätteroligt att Peter fått den här utmärkelsen för sitt gedigna arbete med boken, säger Stina Pettersson som är chef för Samhällsbyggnadsenheten.

– Det är också roligt att den här typen av kunskapsunderlag inom arkeologi och kulturmiljö uppmärksammas. Det blir en bekräftelse på att länsstyrelsens arbete på området fyller en viktig funktion.

Hur kom boken till?

Det hela började när Peter jobbade i ett projekt för arbetslösa akademiker på museet. Syftet med projektet var dels att få ut arbetslösa akademiker i jobb under 2,5 år, dels att tillgängliggöra museimaterial.

Peters uppgift var att leta reda på alla arkeologiska rapporter som fanns. Dessa skulle de sedan digitalisera, så de skapade en rapportdatabas.

Det fanns en annan databas med undersökningar från 1950 till1995. Dit skulle Peter föra in allt det viktiga från varje undersökning före 1950 och efter 1995 så att databasen blev komplett. Och till sist skulle han göra en sammanfattning av forskningsläget.

Så började Peter jobba här på länsstyrelsen och efter några år fick han chansen att skriva klar sammanfattningen som blev en rapport, och som i sin tur blev en bok på drygt 370 sidor.

Kontakt