Publiceringsdatum: 19 november 2019

Senast uppdaterad: onsdag 11 december, 15.04

Det är barn som börjar med tobak

Pressmeddelande

Nio av tio tobaksdebuter sker i tonåren. Det gäller e-cigaretter, snus och vanliga cigaretter. För att minska rökningen skickar länsstyrelsen och regionen i veckan ut en folder till cirka 2 800 hushåll i länet.

Rubriken på foldern är ”Visa att du bryr dig: Ta snacket om tobak!” och innehåller information om hur vårdnadshavare kan prata förebyggande med sina barn om rökning och snusning. Den skickas ut under tobaksfria veckan, vecka 47. Målgruppen är vårdnadshavare med barn som går i årskurs sju.

Här kan du ta del av foldernPDF

Vuxna i barns närhet har stor betydelse för barns eventuella tobaksbruk.
– Alla föräldrar, oavsett om de använder tobak eller inte, kan öka chanserna för att barn och unga håller sig fria från att röka och snusa genom att tydligt uttrycka att barnet ska avstå. En god och förtroendefull relation mellan barn och vuxen är det viktiga, säger Patrik Gunnarsson, samordnare för Samordnare för ANDTS (förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel), på Länsstyrelsen Västernorrland.

De nationella målenlänk till annan webbplats är att minska allt tobaksbruk och förhindra att barn och ungar börjar använda tobak, där ingår också de nya produkterna som e-cigaretter och tobaksfritt snus. De nya ”tobaksfria” nikotinprodukterna marknadsförs direkt till barn. Snygga förpackningar med frukt- och godissmaker lockar barn att testa, och det går snabbt att bli nikotinberoende.
– Det är vilseledande att produkterna marknadsförs som tobaksfria. Det finns inga nikotinprodukter som inte framställs av tobak, och nikotinet är på inget sätt ofarligt. Här finns en stor utmaning i att sprida kunskapen om nikotinets alla negativa hälsoeffekter, säger Patrik Gunnarsson.

Av de som röker börjar 90 procent innan de fyllt 18 år.
– Vårdnadshavare har en viktig roll för att skydda sitt barn från att bli tobaksbrukare. säger Patrik Gunnarsson.
– Även om en lägre andel röker cigaretter så ser vi att en högre andel röker e-cigaretter och vi behöver ständigt arbeta förebyggande för bättre liv och hälsa i Västernorrland, säger Albin Dahlström, folkhälsoplanerare, Region Västernorrland.

Koppling mellan tobaksbruk och cannabis

CAN:s drogvaneundersökning från i år bland elever i årkurs 9 och andra året på gymnasiet i Västernorrland, visar att av dem som provat cannabis har 91% rökt cigaretter någon gång. Omvänt gäller att av dem som har rökt cigaretter någon gång hade var femte använt cannabis, jämfört med knappt 1% av dem som inte hade rökt cigaretter någon gång.
Undersökningen visar också att det är relativt få som använder cannabis i den undersökta gruppen, och att Västernorrland har lägre andel användare av cannabis än Sverige-snittet.

Mer information

Tobaksfria veckan är en del av det nationella arbetet Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025. Målet med veckan är att lyfta frågan för allmänheten, och att påverka politiker och andra beslutsfattare att skapa förutsättningar till förändring.
Mer om arbetet med Tobacco Endgame-strategin på www.tobaksfakta.se.

Kontakt

Albin Dahlström
Folkhälsoplanerare
REGION VÄSTERNORRLAND
Område Forskning, Utbildning och Innovation
Enheten för folkhälsa
0611-800 45, 072-221 55 04
per-albin.dahlstrom@rvn.se
www.rvn.selänk till annan webbplats


Patrik Gunnarsson
Samordnare för ANDTS
Länsstyrelsen Västernorrland
Pumpbacksgatan 19
871 86 HÄRNÖSAND
072-211 39 48
patrik.gunnarsson@lansstyrelsen.se

Kontakt