Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 47-48

Landshövding Berit Högman

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter:

Vecka 47


Måndag 18/11

Besök av Konstitutionsutskottet. Frågor som kommer diskuteras är bland annat den kommunala demokratins förutsättningar, demokratifrämjande arbete, arbete mot desinformation och hat och hot mot förtroendevalda.

Härnösand, biblioteket - Lunch och panelsamtal: Hur arbetar vi för ett mer klimatsmart samhälle? Landshövdingen bjuder in till lunch och panelsamtal med anledning av att vi har antagit en ny energi- och klimatstrategi för Västernorrland. Strategin sträcker sig från 2020 till 2030 och är ett verktyg och en gemensam vision för hur Västernorrland ska arbeta för att ställa om till ett mer klimatsmart samhälle.

Interna möten och planeringstid

Tisdag 19/11

Utbildning Totalförsvaret

Härnösand, biblioteket - Inleder Kraftsamlingsdag för det gemensamma arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Dagens särskilda tema är bland annat att visa samband mellan pornografikonsumtion och ungas hälsa, attityder, och relationer. Dagen kommer att beröra hur den pornografi som barn och unga möter idag ser ut och hur den kan påverka deras hälsa och sociala liv. Vi får också ta del av en utställning som Mittuniversitetet gjort som gestaltar flickors och unga kvinnors utsatthet för sexuella trakasserier i Västernorrland samt hur man kan arbeta framgångsrikt med denna fråga i skolan.

Onsdag 20/11
Inläsning och planering

Middag residenset – Tillsammans för en jämställd skogsbransch. Länsstyrelsen har initierat ett arbete tillsammans med representanter från skogssektorn för att stärka jämställdhetsarbetet inom skogssektorn.

Torsdag 21/11
Inläsning och planeringstid
Sundsvall - Möte med Myndighetsnätverket

Fredag 22/11
Stockholm- Regeringskansliet- Information om regeringskansliets krishanteringsorganisation och krishanteringsarbete.

Vecka 48

Måndag 25/11
Interna möten och planeringstid

Tisdag 26/11
Interna möten och planeringstid

Onsdag 27/11
Sundsvall, Workshop om myndighetsnätverkets framtid, ambitioner, organisation och målbild för 2025.

Planeringstid

Torsdag och fredag 28-29/11
Linköping- GD-föreningens höstmöte. På årets höstmöte kommer det föras diskussioner om bland annat statens närvaro i hela landet och ledarskap i ett klimatanpassat perspektiv.

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.
Visste du att du kan följa landshövdingen på Instagram? Länk till annan webbplats.

Kontakt