Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pressinbjudan: Länets tjänstemän ska bli bättre på bemötande

Pressmeddelande

Inom den regionala livsmedelsstrategin anordnar länsstyrelsen och LRF en inspirationsdag kring främjande myndighetsutövning. Den 7 november samlas ett 90-tal tjänstemän från kommuner och länsstyrelsen för att diskutera hur de kan förbättra bemötandet gentemot länets företagare.

Presentationer från Tillitsdelegationen, Skatteverket, Tillväxt och tillsyn varvas med gruppdiskussioner kring en gemensam målbild och hur vi ska nå dit. Länsråd Daniel Gustafsson hälsar välkommen.

När: 7 november, 09.00
Var: Parkaden, Ådalsvägen 15 (Härnösand)
Media är välkomna under förmiddagen för att delta och ställa frågor.
Kontaktperson: Emelie Eriksson 076-111 48 67.

Inspirationsdagen är en del i myndigheters och kommuners arbete att förbättra bemötandet gentemot företagarna i länet. Genom att skapa goda relationer med våra företagare kan vi förbättra förståelse för och tillämpning av lagar och regelverk. Anmälda är politiker och tjänstemän vid kommunerna och länsstyrelsen, samt företagare.
- Främjande myndighetsutövning handlar inte bara om att vara trevlig, det handlar om att vägleda företagare i att följa de lagar och regler som samhället beslutat. Det handlar också om att öka tilliten mellan företagare och myndigheter vilket i slutändan påverkar tilliten till hela det demokratiska systemet, säger Emelie Eriksson, projektledare regional livsmedelsstrategi, Länsstyrelsen Västernorrland.

Föreläsare

Ola Granholm, Tillväxt och tillsyn
Markus Svensson, Tillväxt och tillsyn
Martin Carlstedt, Tillväxt och tillsyn
Lennart Wittberg, Cogitem AB

Inspirationsdagen sker i samverkan med organisationen Tillväxt och tillsyn och finansieras av Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Länsstyrelsen Västernorrland, Regionala livsmedelsstrategin Västernorrland och Västernorrlands kommuner.

Schema förmiddag

08.00-09.00 - Registrering och fika
09.00-09.15 - Välkommen! Presentation av syftet med dagen och kopplingen till länets livsmedelsstrategi. Daniel Gustafsson Länsstyrelsen Västernorrland
09.15-09.45 - Vart är svensk och internationell myndighetsutövning på väg?
Presentation av bland annat Tillitsreformen och Tillitsdelegationens arbete.
Ola Granholm Tillväxt & Tillsyn
10.00-11.00 - (Hur) kan man höja regelefterlevnaden och få ett bättre företagsklimat?
Markus Svensson och Martin Carlstedt, Tillväxt & Tillsyn
11.05-11.45 - Handläggare från Länsstyrelse och kommuner ger Exempel på främjande myndighetsutövning från Västernorrland

Kontakt

Emelie Eriksson
Telefon: 076-111 48 67
E-post: emelie.y.eriksson@lansstyrelsen.se

 


Kontakt