Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu övar Sverige totalförsvaret

Kvinna skriver på karta

Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret från november i år och under hela 2020.

Det försämrade omvärldsläget har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas. Nu ska stora delar av totalförsvaret också övas. Försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap leder och samordnar övningen där bland annat ett 60-tal myndigheter, landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar.

Att omvärldsläget försämrats märks till exempel genom till ökad militär närvaro i vårt närområde, genom attacker mot nät och webbplatser och påverkansoperationer som används för att forma opinion eller destabilisera.

- Sverige måste kunna stå emot svåra påfrestningar. Försvaret av Sverige är en angelägenhet för hela samhället. Genom att öva stärker vi vår samlade försvarsförmåga och motståndskraft. Totalförsvarsövningen bidrar till en ökad kunskap i samhället och skickar samtidigt viktiga signaler till omvärlden, säger Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén.

Möta angrepp tillsammans

Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar. Med totalförsvaret ska Sverige kunna förebygga och kunna möta angrepp och andra allvarliga hot mot vår säkerhet under höjd beredskap. I totalförsvarsövningen ingår att öva försvar mot ett militärt angrepp mot Sverige, skydda civilbefolkningen och att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

- Att planera övningar är nästan lika viktigt som att öva. Man lär sig mycket, många passar på att utveckla och finslipa systemet, och tillsammans får vi upptäcka vilken kraft det finns när så många olika samhällsaktörer samarbetar. Tillsammans utvecklar vi samverkan mellan civilt försvar och militärt försvar lokalt, regionalt och nationellt – på ett sätt som även stärker beredskapen för olyckor och kriser, säger Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Öva egna planer på lokal och regional nivå

I den första delen av Totalförsvarsövning 2020, som startar redan nu i början november och sträcker sig in i 2020, övar bland annat kommuner, länsstyrelser, regioner och militärregioner sina egna faktiska planer utifrån ett scenario där det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap. För deltagarna handlar det om att identifiera roller, vilket ansvar man har, vilka regler som gäller och hur man samverkar med andra aktörer.

- Vi är bra på att öva fredstida krissituationer och de senaste åren har vi haft ett antal verkliga händelser som satt vårt län på prov. Att nu samverka när det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap är något som vi inte övat på många år. Övningen kommer att bli ett viktigt underlag till fortsatt utveckling av länets totalförsvarsförmåga, säger landshövding Berit Högman.

Länsstyrelsens talespersoner TFÖ2020:

Jenny Persson, Länsstyrelsens Västernorrlands övningsledare TFÖ2020
0611-34 90 31

Torbjörn Westman, beredskapsdirektör
0611-34 91 16

Kontakt