Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västernorrland stärker sitt arbete mot dopning

Pressmeddelande

Som motionärer kan vi alla göra aktiva val och välja träningsanläggningar som är anslutna till arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning och jobbar aktivt mot dopning. Nu gör länsstyrelsen och polisen en gemensam satsning för att fler gym ska kunna ansluta sig.

I dag, torsdag, genomför vi två utbildningar, en riktad mot poliser och en mot träningsanläggningar. Utbildningen som vänder sig till poliser i länet är den första i sitt slag och blir en viktig pusselbit för det fortsatta arbetet i länet.
– Att höja kunskapen hos både träningsanläggningar och polis är en viktig del av det förbyggande arbetet. Det underlättar dialogen dem emellan, säger Patrik Gunnarsson, samordnare vid Länsstyrelsen Västernorrland.
Utbildningen syftar till att öka kunskapen om anabola androgena steroider och om hur polisen kan arbeta med frågan. Johan Öhman, projektledare på 100% Ren Hårdträning, kommer tillsammans med Johan Ekström, polis från Göteborg, att hålla i utbildningen.
Den andra utbildningen vänder sig främst till de gym/träningsanläggningar i Västernorrland som önskar ansluta sig eller redan är anslutna till arbetsmetoden 100 % Ren Hårdträning. Det finns ett krav på att alla nyckelpersoner på respektive träningsanläggning ska utbildas.
Båda utbildningsinsatserna görs inom det förebyggande antidopningsarbetet i det nationella nätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige). Finansieringen sker med statliga medel via Folkhälsomyndigheten.
– Genom den här typen av utbildningsinsatser får vi fler diplomerade gym, vilket underlättar för den vanliga gymbesökaren att välja ett gym som aktivt har tagit ställning mot dopning säger Patrik Gunnarsson.

Mer om anti-dopningsarbetet i länet och landet

100% Ren Hårdträning är en arbetsmetod som syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar. Som en del av metoden utbildar länsstyrelsen personal på träningsanläggningar, diplomerar träningsanläggningar och bygger nätverk som arbetar för att motverka och förebygga dopning i länet och i Sverige i stort.
I Västernorrland bedrivs arbetet i det regionala nätverket Krafttag mot dopning med representanter från polisen, tullen, kommunala samordnare, Region Västernorrland, Kommunförbundet samt Mittuniversitetet. Länsstyrelsen leder nätverket.
Polisen i länet har sedan i våras en ansvarig person för dopningsfrågor i länet, samt utsedda områdespoliser som har möjlighet att delta vid lokala krafttagsmöten ute i kommunerna. I det lokala antidopningsarbetet ingår representanter från gym/träningsanläggningar samt polis och kommunala samordnare.

Kontaktpersoner

Hans Mellberg, polis, samordnare i dopingfrågor polisområde Västernorrland.
Telefon: 010-568 04 93 e-post: hans.mellberg@polisen.se


Patrik Gunnarsson, ANDTS-samordnare Länsstyrelsen Västernorrland.
Telefon: 072-211 39 48 e-post: patrik.gunnarsson@lansstyrelsen.se


Kontakt