Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Daniel Gustafsson blir länsråd i Västernorrland

Pressmeddelande

I dag utsåg regeringen Daniel Gustafsson till länsråd i Västernorrlands län. Han har tjänstgjort som tillförordnat länsråd sedan i våras. Förordnandet gäller i 5 år, från och med den 7 oktober 2019.

Länsrådet leder det dagliga arbetet på länsstyrelsen och fungerar också som landshövdingens ställföreträdare när hon har förhinder.
– Jag är glad över regeringens beslut! Daniel är en mycket god ledare och bra på att se alla medarbetares kompetens, säger landshövding Berit Högman.

Daniel Gustafsson har arbetat på länsstyrelsen sedan 2008, både som tillförordnat och biträdande länsråd samt som enhetschef och projektledare. Dessförinnan har han arbetat på andra statliga myndigheter såsom Nutek och Tillväxtverket.

– Länsstyrelsen har en viktig roll i många av samhällets framtidsutmaningar och jag ser stora möjligheter för länet inom områden där länsstyrelsen påverkar utvecklingen. Det handlar till exempel om att nå viktiga klimatmål, förbättra miljön, tillgängliggöra naturupplevelser och jobba för social hållbarhet, säger Daniel Gustafsson

– Jag har jobbat i länet i över 10 år och vet att vi är duktiga på att samarbeta inom en rad områden. Vår förmåga att hålla ihop länet kommer att bli ännu viktigare i framtiden, inte minst inom områden som totalförsvar, landsbygdsutveckling och utvecklingen av infrastruktur som bredband och järnväg, säger Daniel Gustafsson.

Länsråd tillsätts av regeringen på förslag från landshövdingen, efter ett normalt rekryteringsförfarande.

Kontakt

Berit Högman, landshövding 070-657 48 20

Daniel Gustafsson, länsråd 073-275 16 37

Mer information och pressbilder

Daniel Gustafsson blir tillförordnat länsråd på länsstyrelsen

Pressbild på Daniel Gustafsson


Kontakt