Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länet samverkar kring mottagandet av ensamkommande barn

Länets kommuner är överens om att koncentrera mottagandet av ensamkommande barn och unga till två kommuner i länet: Härnösand och Ånge.

Mottagandet av ensamkommande barn och unga har minskat i både landet och länet de senaste åren. År 2015 tog Västernorrland emot 862 ensamkommande barn, prognosen för 2020 är endast cirka 24 barn. För att kunna bibehålla ett kvalitativt mottagande i Västernorrland – trots att antalet ensamkommande har minskat så kraftigt – har länets kommuner kommit överens om att koncentrera mottagandet till två kommuner under nästa år. Att länets kommuner tillsammans har beslutat att koncentrera mottagandet är positivt, det möjliggör en fortsatt god kvalitet av mottagandet i länet.

– En bra start för de ensamkommande är en förutsättning för den fortsatta integrationen i samhället. Därför är kommunernas goda samverkan i frågan viktig, säger Daniel Gustafsson, länsråd på Länsstyrelsen Västernorrland.

Det är kommunerna som ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. De kommuner som tar emot ensamkommande barn får statlig ersättning för till exempel skola, vård och boende.

– Det gemensamma mottagandet har möjliggjort ett 14-tal tjänster samt att det även påverkar elevantalet inom skolan och det är positivt för vår kommun. Kommunen har haft ett gott omhändertagande och har nu en väl inarbetad verksamhet sen start. IVO har alltid varit nöjda efter tillsyn. Det finns och kommer att finnas jobb för den som väljer att bo kvar i Ånge kommun, säger Birgitta Sjögren, ordförande i socialnämnden i Ånge kommun.

– Härnösands kommun har en lång tradition av att bedriva boendeverksamhet för ensamkommande barn och unga. Under de senaste åren har dock målgruppens omfattning och stödbehov ändrats och kan nu tillgodoses av stödboende. Målsättningen är att bedriva en individanpassad verksamhet som även omfattar andra målgrupper än ensamkommande, säger Krister Mc Carthy, ordförande socialnämnden i Härnösands kommun. 

Kontaktperson Ånge kommun:

Birgitta Sjögren, ordförande socialnämnden, telefon: 073–2758858

Kontaktperson Härnösands kommun:

Krister Mc Carthy, ordförande socialnämnden, telefon: 072–5435871

Kontakt