Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 36-37

Landshövding Berit Högman

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter:

Vecka 36

Måndag 12/9
Digitaliseringsmingel, vi firar att länsstyrelsen nu är digital vad gäller nya ärenden.

Tisdag 3/9
Ledningsmöte länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

Inläsning och planering.

Onsdag 4/9
Möte med länets riksdagsledamöter, residenset Härnösand.

Lunch och möte med regionala samverkansrådet, residenset Härnösand.

Torsdag 5/9
Möte med Kaj Linde angående Sundsvalls 400-årsjubileum.

Interna möten, inläsning och planering.

Fredag 6/9
Visningsresa projekt Mittstråket. Vi reser med tåg mellan Sundsvall och Östersund. Under fem år har länsstyrelsen tillsammans med flera kommuner, myndigheter och organisationer gjort investeringar längs mittstråket för att korta restiderna, öka kapaciteten för gods och förbättra trafiksäkerheten. Under visningsresan får resenärerna se nyttan med Mittstråket.

Söndag 8/9
Dialogsamtal tillsammans med pastor Fred Nilsson i Ängekyrkan Härnösand (Equmeniakyrkan).

Vecka 37

Måndag 9/9
Möte med länsstyrelsens insynsråd. Insynsrådet är ett rådgivande organ till landshövdingen och består av åtta personer, som utses av regeringen efter förslag från landshövdingen. Insynsrådet vid vår länsstyrelse har en bred kompetens med representanter från näringsliv, universitet samt politiska företrädare på nationell, regional och kommunal nivå.

Interna möten på länsstyrelsen.

Tisdag 10/9

Riksmötets öppnande, Stockholm. Temat för riksmötets öppnande har i år inspirerats av de fem landskapen Medelpad, Härjedalen, Dalarna Gästrikland och Hälsingland.

Onsdag 11/9

Demokratijubileumsmöte, Stockholm. Diskussion och idéutbyte kring demokratistärkande insatser med anledning av att demokratin jubilerar.

Vattenförvaltningens ledningsmöte tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten.

Torsdag 12/9

Möte om totalförsvaret, Stockholm.

Landshövdingemöte, Stockholm.

Fredag 13/9

Planering och inläsning.

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.

Visste du att du kan följa landshövdingen på Instagram? Länk till annan webbplats.

Kontakt