Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Älgjaktstart och övervakning av avmagringssjuka (CWD)

Älg i skog

Höstens älgjakt startar måndagen den 2 september. I samband med älgjaktstarten vi vill påminna om övervakningen av avmagringssjuka (CWD).

Om du som jägare hittar en död älg eller kasserar en älg är det väldigt bra om du kontaktar Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för att eventuellt skicka in prov.

Sedan 2018 pågår en övervakning av avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur i Sverige. Under våren 2019 hittades två fall i Norrbottens län. För att ta reda på mer om avmagringssjuka behöver fler prover analyseras. Du som jägare är därför en viktig och värdefull resurs då alla måste hjälpas åt för att övervakningsprogrammet ska bli så heltäckande som möjligt.

Tecken på sjukdom hos hjortdjur

Hos ett djur med avmagringssjuka finns förändringar i hjärnan som kan visa sig genom exempelvis beteendeförändringar och avmagring. Sjukdomsövervakningen fokuserar på vuxna älgar, kronhjortar och rådjur som exempelvis visar tecken på sjukdom, har självdött eller kasserats vid jakt.

Så kan du bidra till övervakningen

Om du ser ett djur som kan vara aktuellt för provtagning, till exempel i samband med höstens älgjakt, kontakta viltsektionen på SVA på telefon 018-67 40 00 eller e-post vilt@sva.se.

Jakttider för älg gäller under 2019/20

  • Licensområden och älgskötselområden: här är jakt tillåten 2 till och med 25 september 2019 samt 10 oktober 2019 till och med 31 januari 2020.
  • Oregistrerade områden (kalvområden): här är jakt tillåten den 2 till och med 6 september 2019.

Här finner du mer information om älgjaktbeslutet.PDF

För mer information om jakten, kontakta Karin Saltin: telefon 0611-34 91 52, 070–352 00 37.

Mer information om CWD: ersättning och rapportering

För mer information om avmagringssjuka, övervakningen och provtagning: www.cwd.selänk till annan webbplats

Den som sänder in prover kan begära ersättning. Mer information om ersättning samt blanketter finns på: Jordbruksverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Fynd av sjuka eller döda vilda djur kan även rapporteras digitalt via: https://rapporteravilt.sva.se/länk till annan webbplats

Kontakt