Publiceringsdatum: 5 juli 2019

Senast uppdaterad: fredag 5 juli, 13.43

Klimatklivet är tillbaka

Klimatklivet logotyp

Utsläppen av växthusgaser i Västernorrland har minskat med mer än 50 procent sedan 1990. Men det krävs fortsatt arbete för att vi ska klara klimatmålet att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

​Nu är Klimatklivet tillbaka igen. Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Vissa ändringar görs i Klimatklivet och ett nytt stöd för laddinfrastruktur introduceras.länk till annan webbplats

Klimatklivet stödjer den som vill satsa på investeringar för minskad klimatpåverkan. Genom Klimatklivet kan företag, kommuner och andra aktörer få medfinansiering från staten för att genomföra åtgärder. Investeringarna handlar bland annat om publika laddningsstationer för elbilar, tankstationer, produktion av biogas och andra biodrivmedel och konverteringar från olja till fossilfria alternativ inom industri och lantbruk.

Stödet är teknikneutralt. Det viktigaste kriteriet vid fördelning av stödet är hur stor klimatnytta åtgärden förväntas ge. Ju större utsläppsminskning per investerad krona, desto större chans att få ansökan beviljad.

Två utlysningsomgångar planeras för 2019, i augusti och oktober.
− Klimatklivet ger oss bättre möjligheter att klara klimatmålen och samtidigt bidra till regional utveckling, säger David Helsing, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Västernorrland.

Sedan Klimatklivet startade 2015 har över 3 000 lokala åtgärder i hela landet fått 4,76 miljarder kronor i stöd. 75 procent av medlen har gått till företagens investeringar. Tillsammans beräknas dessa kunna minska utsläppen av växthusgaser med 1,5 miljoner ton varje år under åtgärdernas livslängd.

Information och hur du ansöker på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt