Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatinvestering på gården? Här finns pengar att söka!

Klimatklivet logotyp

Funderar du på att gå över till biobränsle? Eller har du idéer om någon annan investering som skulle minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket?

​I augusti och oktober kan du söka investeringsstöd i Klimatklivet för åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Investeringar i jordbruket, exempelvis bioenergi till spannmålstorkar och växthus, har varit viktiga åtgärder inom Klimatklivet tidigare.

I kommande ansökningsomgångar kommer fler att kunna få stöd för åtgärder inom jordbruket. Den första ansökningsomgången är 15-28 augusti och den andra i oktober.

Bäst utsläppsminskning per satsad krona

Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som har störst klimatnytta. Därför är det investeringar som leder till bäst utsläppsminskning per satsad krona som får stöd. Det ska också vara till åtgärder som inte är påbörjade ännu och som inte skulle genomföras utan stödet.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:
• Minska utsläppen av metan eller lustgas
• Fasa ut fossil energi
• Ta tillvara restvärme
• Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas

För att begränsa utsläppen av metan och lustgas är det bra att ha små gödselmängder i lager under sommaren och anpassa gödselgivorna efter grödornas behov. Det kan göras genom att ha lagringskapacitet och teknik så att man kan sprida gödseln vid rätt tidpunkt, i rätt mängd och på rätt plats. Att ha tak över gödselbehållaren eller att täcka gödseln med plastduk är andra åtgärder som minskar utsläppen av metan och lustgas.

Ansök via Naturvårdsverket

Stödnivån i Klimatklivet har i genomsnitt varit 47 procent för genomförda åtgärder. Det är möjligt att få upp till 70 procent i stöd, beroende på åtgärd.

På Naturvårdsverkets hemsida finns bra vägledningar och mer information om hur du ansöker. Välkommen att kontakta oss på Länsstyrelsen i Västernorrland om du behöver stöd och råd om ansökan.

Information och hur du ansöker på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt