Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har stärkt sin beredskap inför sommaren

Skogsbrand

Efter förra sommarens skogsbränder i länet har vi tagit lärdom och vidtagit eller planerat ett antal åtgärder vid hög skogsbrandrisk. Tillsammans med räddningstjänsterna i länet har vi stärkt vår beredskap på regional nivå och tillsammans med andra länsstyrelser ökat förmågan att snabbt starta upp arbetet med samordning och samverkan vid en skogsbrand.

 Här nedan följer ett antal av de åtgärder som vi genomfört:

  • En samverkansträff med räddningstjänster, stora markägare, SOS Alarm och länsstyrelsen är genomförd. Där deltog beredskapsfunktionen och skyddad natur (naturvårdsbrännarna). Förutom att gå igenom erfarenheter från förra året har vi också enats om hur vi ska samverka om det blir väldigt torrt och stor skogsbrandsrisk även i år. Då kommer vi har avstämningar med de stora markägarna (SCA, Holmen, Härnösands stift, Norrskog, Norra skogsägarna och Callans trä) tillsammans med räddningstjänsterna kring avverkningar, markberedning och särskilda åtgärder för att minimera riskerna för brand. De flesta bränderna under 2018 startades av åska så förhoppningsvis kan skogsbruket minimera sin påverkan även i år.
  • Under 2018 utbildade vi oss tillsammans med räddningstjänsterna  i skogsbrandssläckning med helikopter, via en utbildning som MSB anordnade.
  • Vi har träffat skogsägare som är medlemmar i Norra Skogsägarna i Örnsköldsvik (ca 100 pers) om hur vi ska försöka undvika stora bränder i år och vad som är markägarens ansvar vid skogsbrand.
  • Vi har även genomfört flera interna möten för att se över hur vi arbetade i somras och vad som finns att lära. Vi kommer bland annat samordna oss bättre internt mellan enheterna när det gäller information (som till tex. Naturrum), tydliggöra eventuella eldningsförbud och planera mer långsiktigt för tjänsteman i beredskap när det är påfrestande läge under lång tid.
  • MSBs nationella vägledning för eldningsförbud är klar och vi kommer att arbeta utefter den vid ett eventuellt eldningsförbud. Vägledning kommer göra att eldningsförbuden ser likadana ut i hela landet och att bedömningen när vi ska införa det blir mer likvärdig.
  • Vi har samverkat med räddningstjänsterna om hur vi ska lägga upp arbetet i sommar vid en större händelse.
  • Tillsammans med länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Gävleborg testar vi att ha en kommunikatör i beredskap som ska stötta TIB i kommunikativa frågor. En kommunikatör servar de fem länen under en vecka. Vi har vecka 27 och ska under den veckan stå alla TIB till förfogande för att snabbt kunna kommunicera till allmänhet och media och samordna en händelse kommunikativt.

Förutom ovanstående åtgärder har även länsstyrelserna gemensamt samordnat personalresurser

Länsstyrelserna har tagit lärdom från de stora skogsbränderna 2018. Tillsammans har vi tagit fram en gemensam riktlinje för personalförsörjning vid stora samhällsstörningar. Den innebär att det dels kommer finnas personal beredd att samordna länsstyrelsernas resurser samt personal till att samverka med andra centrala myndigheter, exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. För att möjliggöra detta har sommarens semesteruttag planerats utifrån regionala riskbilder.

Syftet med denna gemensamma riktlinje är att upprätthålla det geografiska områdesansvaret, arbeta med lägesbilder kopplat till en situation likt den 2018 med extrem torka samt en förmåga till utökad samverkan med centrala myndigheter. Riktlinjen bygger på en rad vägledningar och planer. Bland annat en vägledning för eldningsförbud, regionala planer för övertagande av kommunal räddningstjänst samt ett effektivt utnyttjande av frivilliga resurser.

Kontakt