Publiceringsdatum: 24 juni 2019

Senast uppdaterad: måndag 24 juni, 13.34

Ett nytt naturreservat – Ljusmorbergets naturreservat, Sundsvalls kommun.

Länsstyrelsen har den 24 juni 2019 fattat beslut om Ljusmorbergets naturreservat i Sundsvalls kommun.

Ljusmorbergets naturreservat; Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, närmare bestämt såväl grandominerad naturskog med tillhörande vattenmiljöer som brandpräglad tallnaturskog.

Reservatet omfattar delar av fastigheterna Indals-backen 2:13 och 1:7 i Sundsvalls kommun. Reservatet är beläget 6 km väster om Indal. Diarienummer: 511-385-16.

För upplysningar om naturreservatet, gå in på länk nedan eller kontakta länsstyrelsens enhet för skyddad natur, tel: 0611-34 90 00.

Här kan du läsa beslutet i sin helhetPDF

Kontakt