Publiceringsdatum: 24 juni 2019

Senast uppdaterad: måndag 24 juni, 13.34

Ett nytt naturreservat

– Tjålmsjöåns naturreservat, Sollefteå kommun

Länsstyrelsen har den 24 juni 2019 fattat beslut om Tjålmsjöåns naturreservat i Sollefteå kommun.

Tjålmsjöåns naturreservat; Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, närmare bestämt ett vattendrag med tillhörande strand- och bäckmiljö.

Reservatet omfattar del av fastigheten Norrtannflo 1:23 i Sollefteå kommun. Reservatet är beläget 6 km öster om Näsåker. Diarienummer: 511-115-2017.

För upplysningar om naturreservatet, gå in på länk nedan eller kontakta länsstyrelsens enhet för skyddad natur, tel: 0611-34 90 00.

Här kan du läsa beslutet i sin helhetPDF

Kontakt