Publiceringsdatum: 24 juni 2019

Senast uppdaterad: måndag 24 juni, 13.34

Beslut om tillägg av förskrifter i Haverö strömmars naturreservat, Ånge kommun

Länsstyrelsen har den 24 juni 2019 fattat beslut om tillägg av föreskrifter i Haverö strömmars naturreservat i Ånge kommun.

Haverö strömmars naturreservat bildades 1999 och syftet med naturreservatet är att bevara områdets strömvattenlandskap. Syftet med stärkningen av föreskrifterna är främst att stärka skyddet av strand- och skogsmiljöerna på öarna i naturreservatet genom att förbjuda skogsbruk. Reservatet är beläget 25 km sydost om Ånge.

Dnr: 511-2375-2015.
För upplysningar om naturreservatet, gå in på länk nedan eller kontakta länsstyrelsens enhet för skyddad natur, tel: 0611-34 90 00.

Här kan du läsa beslutet i sin helhetPDF

Kontakt