Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om tillägg av föreskrifter i Haverö strömmars naturreservat, Ånge kommun

Länsstyrelsen har den 24 juni 2019 fattat beslut om tillägg av föreskrifter i Haverö strömmars naturreservat i Ånge kommun.

Haverö strömmars naturreservat bildades 1999 och syftet med naturreservatet är att bevara områdets strömvattenlandskap. Syftet med stärkningen av föreskrifterna är främst att stärka skyddet av strand- och skogsmiljöerna på öarna i naturreservatet genom att förbjuda skogsbruk. Reservatet är beläget 25 km sydost om Ånge.

Diarienummer: 511-2375-2015.
För upplysningar om naturreservatet, gå in på länk nedan eller kontakta länsstyrelsens enhet för skyddad natur, tel: 0611-34 90 00.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet Pdf, 14.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt