Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Den statliga närvaron i länet förstärks enligt nytt förslag

I dag presenterades en ny utredning om ökad statlig verksamhet i Västernorrland. Enligt förslaget ska delar av verksamheter från fem olika myndigheter samlas i gemensamma kontorslokaler i Härnösand. Totalt handlar det om 80 årsarbetskrafter.

– Jag välkomnar ambitionsnivån i utredningen, här finns fler jobb föreslagna än uppdraget var från början, det visar på goda möjligheter. Det är ett realistiskt förslag som går att verkställa. Att samlokalisera på det sätt som utredaren föreslår är både resurs- och kostnadseffektivt, säger landshövding Berit Högman.
Sedan i september 2018 har utredaren Ingegerd Palmér arbetat med att undersöka förutsättningarna för att flytta minst femtio statliga jobb till Härnösand. I dag tog Per Bolund, finansmarknad- och bostadsminister emot rapporten om ökad statlig verksamhet i Härnösand.

Fem myndigheter flyttas till en kontorsgemenskap

Utredningen föreslår att delar av verksamheter från fem olika myndigheter flyttas till en gemensam kontorsgemenskap där Specialpedagogiska skolmyndigheten fungerar som värdmyndighet. Förslaget omfattar ca 80 årsarbetskrafter och gäller följande:

  • Skolverkets verksamhet avseende lärarlegitimationer
  • Delar av Socialstyrelsens verksamhet avseende legitimationer inom hälso- och sjukvård
  • Skatteverkets verksamhet avseende registervård för de register som verkets nuvarande verksamhet i Härnösand utgår ifrån
  • Delar av verksamheten avseende Sidas strategi för informations- och kommunikationsverksamhet
  • Kammarkollegiets verksamhet avseende auktorisation av tolkar och översättare.

Statlig närvaro i Härnösand stärker både länet och landet

Länsstyrelsen arbetar med att samordna statliga myndigheter och har ett pågående uppdrag att kartlägga statlig närvaro och service runtom i landet. I den kartläggningen pekar flera myndigheter på ökad myndighetssamverkan som en möjlighet att förbättra den statliga servicen.
– Statlig närvaro i Härnösand och Västernorrland stärker både länet och landet. Det förlag som presenteras är intressant för det kan fungera som modell för ökad statlig närvaro, säger Berit Högman.
– Länsstyrelsen bidrar gärna till att förverkliga utredningens förslag. Vi har lång erfarenhet att bedriva statlig verksamhet i länet och i Härnösands kommun. Vi vill medverka genom vår goda lokalkännedom och nära samverkan med statliga myndigheter, säger Daniel Gustafsson, tillförordnat länsråd på länsstyrelsen.

Kontakt: Daniel Gustafsson, tf länsråd Länsstyrelsen Västernorrland, 073-275 16 37

Regeringens pressmeddelande: Utredning föreslår omlokalisering av 80 årsarbetskrafter från Stockholm till Härnösand Länk till annan webbplats.

Betänkande av utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakt