Publiceringsdatum: 11 juni 2019

Senast uppdaterad: tisdag 11 juni, 13.11

Beslut om björnjakt 2019

Länsstyrelsen beslutade den 11 juni om licensjakt på björn inom Västernorrlands län.

Jakttid: 21 augusti- 15 oktober

  • 45 björnar får fällas i Västernorrlands län
  • Den som jagar björn ska hålla sig informerad om hur många björnar som återstår av tilldelningen. Ring länsstyrelsens telefonsvarare för aktuell information 0611-34 91 53.
  • Anmälan om fälld björn ska göras utan dröjsmål och senast inom en timme samma dag som björnen fälldes Länsstyrelsen 0611-34 92 12.

Länsstyrelsens beslut om björnjakten kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Luleå. Skrivelse med överklagande ska skickas eller lämnas till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand och ska ha kommit in senast den 5 juli 2019, ange diarienummer 218-4777-19.

Björnjakten 2019

Kontakt