Publiceringsdatum: 11 juni 2019

Senast uppdaterad: tisdag 10 december, 10.52

Beslut om älgjakten inom älgförvaltningsområdena Örnsköldsvik och Älvarna i Västernorrlands län jaktåret 2019/20

Länsstyrelsen beslutade den 11 juni om älgjakt inom Västernorrlands län.

Jakttider

 • Licensområden: 2-25 september och 10 oktober 2019–31 januari 2020
 • Älgskötselområden: 2-25 september och 10 oktober 2019-31 januari 2020
 • Kalvområde (jakt efter kalv inom oregistrerade områden): 2-6 september (5 dagar)

Fällavgift

 • 300 kronor för vuxen älg och 100 kronor för årskalv.
 • Fälld älgkalv på oregistrerat område ska anmälas senast den 16 september 2019 till www.algdata.selänk till annan webbplats. Fällavgift ska betalas för älgkalv (100 kronor). Inbetalningen görs till länsstyrelsen på bankgiro nr 5050-0651 i samband med anmälan.

Här kan du läsa beslutet om älgjakten 2019/2020 i sin helhetPDF

Jakttider för älgjakten inom älgförvaltningsområdena Örnsköldsvik och Älvarna i Västernorrlands län jaktåren 2020/21 och 2021/22

Jaktåret 2020/21

 • Licensområden: 7-27 september och 12 oktober 2020–31 januari 2021
 • Älgskötselområden: 7-27 september och 12 oktober 2020-31 januari 2021
 • Kalvområde (jakt efter kalv inom oregistrerade områden): 7-11 september (5 dagar)

Jaktåret 2021/22

 • Licensområden: 6-26 september och 11 oktober 2021–31 januari 2022
 • Älgskötselområden: 6-26 september och 11 oktober 2021-31 januari 2022
 • Kalvområde (jakt efter kalv inom oregistrerade områden): 6-10 september (5 dagar)

Här kan du läsa beslutet om älgjakten 2019 - 2022 i sin helhetPDF

Vill du överklaga beslutet?

Länsstyrelsens beslut om jakttider på älg kan överklagas hos Naturvårdsverket. Skrivelse med överklagande ska skickas eller lämnas till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand och ska ha kommit in senast den 5 juli 2019, ange diarienummer 218-4648-19.

Älgjakten 2019

Kontakt