Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Statliga kontor i 275 av 290 kommuner men bättre samverkan behövs för mer service

Statlig närvaro finns i alla Sveriges kommuner utom 15. Det framgår av en kartläggning som regeringen uppdragit till länsstyrelserna att ta fram.

Bilden av hur statliga myndigheter finns representerade (sk arbetsställen) på sverigekartan kan läsas på två sätt:

  • De tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne har flest antal statliga arbetsställen. På kommunnivå sticker residensstäderna ut med flest statliga arbetsställen.
  • Norrbotten, Jämtland och Gotland är de län som har flest antal arbetsställen per invånare. På kommunnivå mätt i kontor per invånare så blir bilden annorlunda och flera ytstora kommuner i Norrlands inland blir framträdande.

Totalt finns 2 930 arbetsställen runt om i Sverige. De 15 kommuner* som helt saknar närvaro är i huvudsak mindre kommuner där arbetsställen finns i angränsande kommuner. Polisen är den myndighet som har flest arbetsställen av de statliga myndigheterna (308 st) och har också störst geografisk spridning med närvaro i 254 av landets 290 kommuner.

– I ett historiskt perspektiv är det tydligt att Västernorrland har tappat många statliga jobb. Det handlar om förändringar såsom nedläggningar av regementen och avreglering av statlig verksamhet, exempelvis SJ. Tittar man på granskningen så är inte Västernorrland underförsörjda på statliga jobb jämfört med andra län. Men i glest befolkade län som alla norrlandslän är det naturligt att vi ställer både krav och önskemål om att staten ställer upp när marknaden sviktar. Det är så vi får ett Sverige som håller ihop. Jag som landshövding vill fortsätta säkerställa att den statliga servicen och närvaron ökar i länet, säger Berit Högman, Landshövding Västernorrland.

Länsstyrelsen i Örebro län har samordnat kartläggningen och presenterat en samlad delredovisning till civilminister Ardalan Shekarabi.

– Flera myndigheter pekar på ökad myndighetssamverkan som en möjlighet att förbättra den statliga servicen. De ser att de servicekontor som redan finns etablerade på 113 platser i landet, som en intressant möjlighet för att för kunna ge medborgarna bättre service, säger Maria Larsson, Landshövding Örebro. Här föreslår vi en ökad tydlighet i styrningen av myndigheterna för att få till fler samarbeten och därmed bättre service närmare medborgarna.

Länsstyrelsernas uppdrag ska slutredovisas till regeringen senast 15 augusti i år där metoder för hur länsstyrelserna i framtiden löpande kan följa upp och redovisa statlig närvaro i kommunerna ingår.

*) Statliga arbetsställen saknas i dessa 15 kommuner: Nykvarn i Södermanlands län, Ydre i Östergötlands, Aneby, Gnosjö, Mullsjö, Habo i Jönköpings län, Osby i Skåne län, Grästorp, Essunga, Gullspång, Töreboda, Hjo i Västra Götalands län samt Gagnef, Orsa och Säter i Dalarnas län

Länsstyrelsernas kartläggning av statlig närvaro

Kontakt