Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Funktionshinderpolitik – En fråga om mänskliga rättigheter

Pressmeddelande

Den 7 maj kommer cirka 100 deltagare från länets kommuner, region och funkisrörelsen till Parkaden i Härnösand för att delta i länsstyrelsens konferens om funktionsrätt.

Konferensen är ett led i länsstyrelsens och Myndigheten för delaktighets (MFDs) gemensamma uppdrag att stödja kommuner och landstings funktionshindersarbete och svarar upp mot de behov som framkommit av den regionala kartläggningen 2018.

När: 7 maj, 9.30-16.00

Var: Parkaden, Härnösand

Media är välkomna att samtala med landshövdingen och andra talare under fikat kl 09.00-09.30

- Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. Genom ett övergripande, systematiskt och långsiktigt arbete kan vi förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och öka tillgängligheten i vårt län. Det är en mänsklig rättighet, säger landshövding Berit Högman.

Under 2018 gjordes en regional kartläggning av funktionshinder baserat på dialog med kommuner, Region Västernorrland, Funktionsrätt Västernorrland, nätverk för chefer med flera. Utmaningar i genomförandet av funktionshinderpolitiken är bland annat kunskapsbrist om funktionshinderfrågor hos politiker och tjänstepersoner, resurser (personella/ekonomi) och svårigheter att hitta en organisation och struktur för arbetet samt aktiv involvering av barn och unga.

Den regionala kartläggningen visar att det finns utrymme för förbättringar på området och tillsammans kan vi (myndigheter, kommuner, regionen, politiker och organisationer inom funktionshinderområdet) göra skillnad för att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

De ca 100 deltagarna är placerade efter sektor och dagen avslutas med att de tillsammans tittar på vad som redan görs och hur arbetet kan förbättras och ta ett steg framåt.

Talar gör:

  • Berit Högman, Landshövding Västernorrland
  • Mille Salomaa-Lindström, Utredare Myndigheten för delaktighet (MFD)
  • Susanna Elmberger, MR-utvecklare Länsstyrelsen Västernorrland
  • Anna Thomsson, Handläggare Vård och Omsorg SKL
  • Johannes Dock, Folkhälsoplanerare Region Västernorrland
  • Jenny Hübinette, Rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
  • Catharina Månsson, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
  • Mia Modig, Ordförande Lika Unika

Kontakt