Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Högbonden rustas för framtiden

Högbonden är en unik plats i världsarvet Höga Kusten. Under försommaren pågår byggnadsarbeten på ön.

– Nu rustas fyrvaktarbostaden för att besökare även i fortsättningen ska kunna uppleva denna fantastiska kultur- och naturmiljö, säger Felix Thörnfeldt, förvaltare för Högbonden.

Under år 2018 tecknades en femårig överenskommelse mellan Kramfors kommun, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Västernorrland om hur drift och underhåll av Högbonden ska skötas. Detta för att allmänheten ska kunna besöka och uppleva platsen framöver.

Länsstyrelsen har tagit fram ett åtgärdsprogram och upphandlat en entreprenör för att utföra exteriöra underhålls- och reparationsarbete på fyrvaktarbostaden. Dessa arbeten omfattar fönster, panel, målning, puts, murverk, tak m.m. Delar av entreprenaden påbörjades redan under november 2018 med att fönsterbågar demonterades för att arbeta med dem i en verkstad på fastlandet under vintern. Nu etableras en byggarbetsplats på Högbonden.

Den 12 april gjordes 27 lyft med helikopter för att transportera ut virke och byggställning. Detta innebär att fyrplatsen på Högbonden kommer vara helt stängd för besökare fram till säsongsöppningen.

– Anledningen till att det görs nu under våren och tidig sommar är för att dessa entreprenader inte går att utföra under vinterhalvåret. Högbonden är därutöver väldigt utsatt för hårt väder under vintern vilket gör platsen svårtillgänglig och bidrar även till en riskfylld och dålig arbetsmiljö, säger Felix Thörnfeldt.

Allmänheten är välkomna att besöka Högbonden från och med 1 juli då det är beräknat att caféet och vandrarhemmet på fyrplatsen ska vara öppet igen.

Högbonden ligger utanför Bönhamn

Högbonden ligger utanför Bönhamn. Foto:Erik Engelro

Felix Thörnfeldt, förvaltare för Högbonden på länsstyrelsen.

Felix Thörnfeldt, förvaltare för Högbonden på länsstyrelsen. Foto:Erik Engelro

Ställningar och byggmaterial lyfts in med helikopter

Ställningar och byggmaterial lyfts in med hjälp av helikopter.

Högbonden ligger utanför Bönhamn.

Helikopter lossar byggmaterial på Högbonden. Foto:Erik Engelro

Kontakt

Felix Thörnfeldt

Förvaltare Länsstyrelsen Västernorrland