Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Västernorrland beviljar 87 miljoner i stöd till bredbandsutbyggnad

Vy över landsbygd

Länsstyrelsen har idag beviljat stöd till projekt för bredbandsutbyggnad i länet inom ramen för landsbygdsprogrammet.

Syftet med stödet är att ge tillgång till snabbt bredband för fastboende hushåll på landsbygden för att främja social delaktighet och ekonomisk utveckling. De beviljade projektens totala budget är 155 miljoner kronor vilket innebär att 2600 hushåll i länet kommer att erbjudas snabbt bredband. Det handlar om 8 stycken projekt i Kramfors, Örnsköldsvik och Sollefteå kommun.

- Vi vet att tillgång till bredband är en avgörande utvecklingsfråga. Det påverkar både människors och företags möjlighet att bo och verka i hela länet. Den här satsningen som nu görs är en av de största offentligt finansierade satsningarna de senaste åren. Jag vet att det kommer att göra skillnad för länets invånare, säger Daniel Gustafsson, tillförordnat länsråd på Länsstyrelsen.

Nationellt mål

Eftersom regeringens mål är att 98 procent av hushållen och arbetsplatserna ska ha tillgång till minst 1 Gbit/s, yttligare 1,8 procent ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s till år 2025, och Västernorrland idag har en anslutningsgrad på 68 procent som har tillgång till minst 100 Mbit/s dagsläget, så är dessa investeringar centrala för att vi ska kunna närma oss det nationella målet.

- De beviljade besluten kommer att tillsammans erbjuda 2600 hushåll i länet en möjlighet att ansluta sig till bredbandsnät. Projektet ska vara klara till slutet av 2022. I Västernorrland har länsstyrelsen beslutat att prioritera bredbandsansökningar som är i samverkan med bredbandsprojekt för ortsammansbindande bredbandsnät finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Med denna prioritering vill vi möjliggöra att stödmedel för bredbandsutbyggnad ska kunna nå så många hushåll som möjligt, säger handläggare Emma Wogel.

Det här är de beviljade projekten:

Namn på projektet

Stödsökande

Stödbelopp

Sydost

Kramfors Mediateknik AB

18 889 295

Nätra fiber

Övik Energi AB

14 389 650

Sidensjöbygden

Övik Energi AB

10 832 700

Sagavägen Södra

Övik Energi AB

11 445 360

Bredband v331 2018

Sollefteå kommun

9 097 255

Skorped Fiber

Övik Energi AB

9 663 120

Byanät Sollefteå 2018 - 2020

Sollefteå kommun

10 120 890

Bredband Västra Sollefteå 2018

Sollefteå kommun

2 844 650


Kontakt