Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Daniel Gustafsson blir tillförordnat länsråd på länsstyrelsen

Pressmeddelande

Daniel Gustafsson blir tillförordnat länsråd på Länsstyrelsen Västernorrland. Daniel Gustafsson utsågs av regeringen i februari och tillträder den 1 april då Ylva Aller övergår till arbete på Länsstyrelsen i Värmland.

Daniel Gustafsson, biträdande Länsråd

Länsrådet leder det dagliga arbetet på länsstyrelsen, och fungerar också som landshövdingens ställföreträdare när hon har förhinder.

- Daniel Gustafsson blir ett ansvarstagande och närvarande länsråd. Han uppskattas av både mig, chefsgrupp och medarbetarna. Daniel har ett stort nätverk, en bredd i sitt engagemang och brinner för samarbete, säger landshövding Berit Högman.

Daniel Gustafsson tillträdde tjänsten som biträdande länsråd den 1 mars 2018 och har arbetat på länsstyrelsen sedan 2008.

Fotograf: Frida Sjögren

Som biträdande länsråd har Daniel ansvarat för myndighetens verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning, årsredovisning samt ansvarat för utveckling av metoder för ledning, samordning av myndighetens arbete och stöd till enhetscheferna.

- Jag känner mig entusiastisk och ödmjuk inför det nya uppdraget. Länsstyrelsen har en viktig roll i många av samhällets framtidsutmaningar och jag ser stora möjligheter för både länet och länsstyrelsen. När jag kom till Härnösand för tio år sedan var det för jobbets skull, men förutom ett stimulerande jobb så är det även naturupplevelserna och de fantastiska människorna som gör att jag och familjen trivs i Västernorrland.

Daniel Gustafsson företräder länsstyrelsen vid ett stort antal externa uppdrag, bland annat som ordförande i ett antal styrgrupper, ledamot i regionala, nationella och internationella styrelser/styrkommittéer och är länsstyrelsens representant i flera regionala samverkansgrupper.

Under perioden 2011-2018 var Daniel Gustafsson enhetschef för två enheter på Länsstyrelsen Västernorrland: enheten för regional utveckling och stab- och utvecklingsenheten och därförinnan sektionschef på sektionen program och analys. Daniel har även arbetat på statliga myndigheter såsom Nutek och Tillväxtverket.

Länsråd tillsätts av regeringen på förslag från landshövdingen, efter ett normalt rekryteringsförfarande.

För mer information, kontakta:

Berit Högman, landshövding 070-657 48 20

Daniel Gustafsson, tf länsråd 073-275 16 37

Kontakt