Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen gör en satsning på tillsyn av täkter

Maskin i täkt

Under försommaren 2019 besöker länsstyrelsens miljöhandläggare en fjärdedel av de täkter som vi har tillsynsansvar för. Det innebär att 32 materialtäkter i Ånge, Timrå, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik – får besök av oss.

Fokusområden kommer att vara sedimentationsanläggningar, kemikaliehantering, stängsel och hur verksamhetsutövarna efterlever övriga villkor.
- Jag hoppas att vi under tillsynsinsatsen kommer att ha en bra dialog med verksamhetsutövarna och uppnå största möjliga miljönytta, säger Sören Thor, chef för miljöskyddsenheten.

Länsstyrelsen har tillsynsansvar inom en rad olika områden, materialtäkter är ett av dessa. Med materialtäkt menar vi en täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. Miljöpåverkan från täkter består främst av påverkan på grundvattnet, vattenkvalitet och naturmiljö och buller, vibrationer och damning.

Vi bedriver tillsyn för att säkerställa att lagar och regler på området följs. Länsstyrelsen Västernorrland har tillsynsansvar för tillståndspliktiga materialtäkter inom Ånge, Timrå, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik. I Sundsvall och Kramfors är det kommunerna själva som ansvarar för tillsynen.

Kontakt