Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett handslag för fortsatt samverkan om förvaltningsverktyget

En samling med renar

Länsstyrelserna i de fem nordligaste länen och Naturvårdsverket är överens med Sametinget om viktiga principer och utgångspunkter i arbetet med att nå toleransnivåer för rovdjursskador på ren.

Riksdagen har beslutat att toleransnivån för skador på ren orsakade av stora rovdjur ska vara maximalt 10 procent räknat på en samebys faktiska renantal (vinterhjord). Renantalet baseras på fastställda renlängder som lämnats in till Länsstyrelsen och utgörs av årliga renräkningar av vinterrenhjorden (efter slakt).

Vid ett möte den 10 januari träffades en viktig överenskommelse mellan Länsstyrelserna i de fem nordliga länen (Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Dalarna), samt Naturvårdsverket och Sametinget.

Överenskommelsen innebär att myndigheterna är överens om ett antal grundläggande principer inför det fortsatta gemensamma arbetet med att nå toleransnivåer för rovdjursskador på ren.

Handslaget innebär att parterna erkänner och respekterar två utpekade underlag som grund för det fortsatta arbetet. Dessa är:

  • Produktionsmodellen för beräkning av samebyarnas renförluster
  • Resultaten från det nationella inventeringssystemet för stora rovdjur

–Vi är överens om att detta är ett mycket bra kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet, säger Berit Högman, Landshövding Västernorrland.

–Överenskommelsen innebär också att parterna är överens om att kontinuerligt försöka utveckla underlaget utefter ny kunskap och nya erfarenheter, säger Per-Olof Nutti, styrelseordförande i Sametinget.

För mer information

Lars Wiklund
Vilthandläggare
Länsstyrelsen Västernorrland
Telefon: 0611-34 92 90
Epost till Lars Wiklund

Mikael Wallén
Handläggare Viltförvaltningsenheten
Naturvårdsverket
Telefon: 010-698 13 39
Epost till Mikael Wallén

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
Länsstyrelsen Västerbotten
Telefon: 070-647 45 95
E-post till Björn Jonsson

Per-Olof Nutti
Styrelseordförande/ Stivraságadoalli/ President
Telefon: 0980-780 30, 070-376 31 12
E-post till Per-Olof Nutti

Marie Enoksson
Kommunikatör Sametinget
Telefon: 0980-780 30, 070-310 09 94
E-post till Marie Enoksson

Kontakt