Publiceringsdatum: 18 februari 2019

Senast uppdaterad: måndag 18 februari, 10.00

Licensjakt på lodjur

Kungörelse

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt på totalt åtta lodjur.

Beslutet har diarienummer 218-1289-19.

De delar av länet som berörs av licensjakten är:
Område 1) Två lodjur. Ånge kommun;
Område 2) Två lodjur. Församlingarna Indal, Holm och Liden i Sundsvalls kommun;
Område 3) Fyra lodjur. Sollefteå kommun.

Jakttiden är 1 mars – 15 april 2019 eller den tidigare tidpunkt då jakten avlyses.

Beslutet finns att beställa från länsstyrelsen eller att läsa direkt på länsstyrelsens webbsida. Jakt med godkända fällor för levandefångst är tillåtet. De som avser att använda fälla ska meddela detta till länsstyrelsen senast den sista februari.

Kontakt

Gunnar Ledström

Rovdjurskonsulent