Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kommuner möts för bättre friluftsliv

Pressmeddelande

Samhällsplanering med syfte att utveckla friluftsliv och grön infrastruktur är viktigt för en bättre folkhälsa. Därför anordnar länsstyrelsen en temadag med inspiration för länets kommun- och regionpolitiker/tjänstemän.

– Vi har fantastiska naturgivna förutsättningar för friluftsliv i Västernorrland. När myndigheterna samverkar målmedvetet med grön infrastruktur i samhällsplaneringen öppnas nya möjligheter för ett friskare och starkare Västernorrland, säger Jean Esselström, friluftslivssamordnare länsstyrelsen Västernorrland.

Media är också varmt välkomna att närvara. Det finns utrymme för intervjuer under dagen, men lämpligt är 10.00-10.30.

Målsättningen med dagen är att det ska ge underlag och inspiration till kommande arbete och utveckling av kommunernas friluftslivsarbete i samband med samhällsplanering.

På förmiddagen hålls ett antal föreläsningar med inbjudna inspiratörer, bland andra Emma Franzén från Folkhälsomyndigheten (Se bifogat schema). Eftermiddagen är vigd åt gruppsamtal runt borden.

När? Onsdag 20 feb 08:45-15:00

Var? Västernorrlands museum i Härnösand.

Program

08.45-09.15 Ankomst och kaffe

09:15-09:30 Planera för god folkhälsa genom den gröna infrastrukturen, Emma Franzén Folkhälsomyndigheten.

09:30-09:45 Kartläggning av naturområden med stor betydelse för friluftsliv, Ny vägledning från Naturvårdsverket. Siw Östlund och Ida Dahl, Smedjebackens kommun.

09:45-10:00 Naturområden, friluftslivsanläggningar och digitalt planeringsunderlag. Inspiration från ett pågående LONA projekt, Anders Erlandsson Sundsvalls kommun

10:00-10:30 Kaffe och fria samtal

10:30-10:45 Hur lyfts värdet av friluftsliv och andra ekosystemtjänster i översiktsplanen? Jessica Peters Länsstyrelsen Västernorrland.

10:45-11:00 Från detaljplan till utförande. Inspirerande exempel på byggnationer med stor hänsyn till naturkontakt. Karin Andersson, arkitekt MSA.

11:00-11:30 Frågor och diskussion

11.30-12.30 Lunch

12:30-12:45 Grön infrastruktur och Ekosystemtjänster i praktiken. Kristin Lindström Länsstyrelsen Västernorrland.

12:45-13:00 Grönplan och dagvattenplan ett samarbete med många förvaltningar Annicka Cettner, Landskapsarkitekt Luleå kommun.

13:00-14:30 Tematiska samtal vid runda bord. Prata mer med föreläsare och andra deltagare om dagens tema vid fem bemannade bord.

1. Översikts- och detaljplaner, -behov och målsättningar Jessica Peters
2. Utveckla friluftsliv för folkhälsa, Jean Esselström
3. Gröna miljöer sammanför natur och bostad. Kristin Lindström
4. Planering och klimatanpassning Viveka Sjödin
5. Förverkliga idéerna med stöd från LONA, Heléne Öhrling

14:00 Kaffe

14:30-15:00 Summering av tematiska samtal

15:00 Avslut

Kontaktuppgifter

Vid frågor om länsstyrelsens arbete med friluftsliv kontakta Jean Esselström, friluftslivssamordnare länsstyrelsen Västernorrland.
Telefon: 0611-34 90 83, 070-190 50 90

Vid frågor om Grön infrastruktur kontakta Kristin Lindström, samordnare Grön infrastruktur vid länsstyrelsen Västernorrland.
Telefon: 0611-34 92 58, 070-309 81 53

Övriga mediefrågor: Erik Engelro, kommunikatör vid enheten för skyddad natur, länsstyrelsen Västernorrland.
Telefon: 072-218 27 42 eller erik.engelro@lansstyrelsen.se

Kontakt