Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samernas nationaldag

Samernas flagga

Idag är det samernas nationaldag. Nationaldagen är gemensam för alla samer, oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland.

Länsstyrelsens arbete med nationella minoriteter

Länsstyrelsen har i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik, vilket innebär att vi ska skydda och stödja de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Sverige har fem erkända nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid och att de utgör grupper med en uttalad samhörighet.

Nationaldagsfirande

Många kommuner i de samiska områdena flaggar idag med den samiska flaggan, men dagen uppmärksammas även med olika aktiviteter och kulturarrangemang runt om i landet. Samernas nationaldag kan firas med tårta och jojk och man sjunger Sámi soga lávlla (Samefolkets sång) på samiska.

Nationaldagen, eller samefolkets dag som den också kallas, har firats sedan 1992 för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen i Trondheim 1917. Samerna har både en egen nationalsång och en egen flagga med färger från den samiska dräkten.

Kontakt

Hennie Ivarsson

Utvecklare mänskliga rättigheter