Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Över 18 miljoner till klimatsatsningar i Västernorrland

23 projekt i Västernorrland beviljas sammanlagt drygt 18 miljoner kronor i stöd för att minska utsläpp som påverkar klimatet. Pengarna ska bland annat gå till att ersätta olja med förnybara bränslen och laddstationer för elbilar.

Stödet är en del av regeringens satsning "Klimatklivet" för investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser.

Utsläppen av växthusgaser minskar

Utsläppen av växthusgaser i Västernorrland har minskat med mer än 50 procent sedan 1990. Det krävs dock fortsatt arbete med att minska klimatpåverkan för att vi ska klara klimatmålet att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Transportsektorn står för den största andelen av utsläppen av växthusgaser i Västernorrland.

– Klimatklivet ger oss bättre möjligheter att klara klimatmålen och samtidigt bidra till en regional utveckling där företagens konkurrens stärks, säger Mats Bäck, energi- och klimatstrateg vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Utsläppen av växthusgaser kommer att minska med över 2 000 ton per år till följd av de åtgärder som nu kan genomföras tack vare stödet från Klimatklivet.

De här projekten får stöd genom Klimatklivet

Stöd Klimatklivet Västernorrland

Företag

Summa

Åtgärd

Härnösands Energi och Miljö AB

1 500 000 kr

Rötning

Nordingrå Service AB

26 000 kr

Laddstation

SENS Construction AB

3 900 000 kr

Konvertering från olja till värmepump

Kramfors kommun

290 000 kr

Laddstation

Diös Norrland AB

83 550 kr

Ej publik laddstation

Brf Bryggaren Strand 1

202 500 kr

Ej publik laddstation

Brf Credit

56 500 kr

Ej publik laddstation

Brf Poseidon

14 344 kr

Ej publik laddstation

BERNERS PERSON OCH TRANSPORTBILAR AB

165 000 kr

Laddstation

Clever Sverige AB Örnsköldsvik

165 000 kr

Laddstation

Clever Sverige AB Härnösand

165 000 kr

Laddstation

Stolt Fastigheter AB

1 686 929 kr

Konvertering från olja

Box Destilleri AB

6 420 000 kr

Konvertering från olja

ICA Nära Torshallen

245 000 kr

Konvertering från olja

Perfect Match

577 500 kr

Konvertering från olja

Skanska Industrial Solutions

2 500 000 kr

Konvertering från olja

Sazan Fastighet AB

347 238 kr

Konvertering från olja

Ånge kommun

175 000 kr

Ej publik laddstation

Härjeåns Kraft AB

30 000 kr

Ej publik laddstation

Adob AB

25 000 kr

Ej publik laddstation

Fast AB Örebacka

55 000 kr

Ej publik laddstation

KB Fryno

137 750 kr

Ej publik laddstation

Brf Skogsbacken

18 000 kr

Ej publik laddstation

Kontakt