Publiceringsdatum: 18 december 2018

Senast uppdaterad: tisdag 18 december, 08.58

Ett nytt naturreservat - Edskullens naturreservat, Kramfors kommun

Länsstyrelsen har den 17 december 2018 fattat beslut om Edskullens naturreservat i Kramfors kommun.

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, närmare bestämt ett grandominerat naturskogsområde med tillhörande bäckmiljö. Reservatet omfattar delar av fastigheterna Forsed 2:3 och Älgberget 1:1 i Kramfors kommun.

Reservatet är beläget 18 km väster om Kramfors. Dnr: 511-2098-17.

För upplysningar om naturreservatet, gå in på länsstyrelsens webbplats eller kontakta länsstyrelsens enhet för skyddad natur, tel: 0611-34 90 00.

Mer information om Edskullens naturreservat

Kontakt