Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 50

Berit Högman

Här presenterar vi ett urval av landshövdingens aktiviteter under veckan:

Måndag 10 december

Deltar i en presentation av forskningsprojektet ”Den kommunikativa organisationen”, Härnösand

Vilken betydelse har kommunikation för verksamheters framgång och hur väl de når sina mål? Det har ett forskarlag från Lunds universitet sökt svar på, och Länsstyrelsen Västernorrland var en av de undersökta organisationerna. I dag är forskarna i Härnösand och presenterar sina resultat.

Tisdag 11 december

Deltar i totalförsvarets chefsmöte, Stockholm

Länsstyrelsen är den högsta regionala totalförsvarsmyndigheten och ansvarar för att regional planering av totalförsvaret samordnas och inriktas.

Onsdag 12 december

Landshövdingemöte, Stockholm

Landshövdingarna samlas varje månad för genomgång av gemensamma frågor, den här gången följer de upp effekterna av sommarens torka och de insatser som gjorts med anledning av den, med mera.

Torsdag 13 december

Möte med vattendelegationen

Länsstyrelsen i Västernorrland är vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt, vattendelegationen är vårt beslutande organ och där är landshövdingen ordförande. Att vara vattenmyndighet innebär att vi leder och samordnar arbetet med att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten inom distriktet. Ett arbete som sker i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter.

Fredag 14 december

En heldag tillsammans med länsstyrelsens chefer. Tillsammans utvecklar vi verksamheten!

 

Visste du att du kan följa landshövdingen på Instagram? Länk till annan webbplats.

Kontakt