Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mobilisera vuxna mot rökning bland barn

Pressmeddelande

Andelen barn som röker e-cigaretter eller vaporizer (vape) har ökat starkt i länet. Inför den tobaksfria veckan, som infaller v.47, uppmärksammar Länsstyrelsen och Regionen detta genom att skicka ut information till ca 2700 hushåll i länet.

Informationen som skickas ut handlar om hur vårdnadshavare kan prata förebyggande med sina barn om rökning och snusning.

Vuxna i barns närhet har stor betydelse för barns tobaksfrihet och utvecklingen av tobaksbruk. Vuxna är förebilder – på gott och ont och deras inställning till ungdomars rökning och snusning spelar stor roll. Alla föräldrar oavsett om de använder tobak eller inte kan öka chanserna för att barn och unga håller sig fria från rökning och snusning genom att tydligt uttrycka att barnet ska avstå från det. Det viktiga är en god och förtroendefull relation mellan barn och vuxen.

- De nationella målen är att minska allt tobaksbruk och förhindra att barn och ungar börjar använda tobak, där ingår också de nya produkterna som e-cigaretter och tobaksfritt snus. Av de som röker börjar 90 procent innan de fyllt 18 år. Vårdnadshavare har en viktig roll för att skydda sitt barn från att bli tobaksbrukare. säger Patrik Gunnarsson, Samordnare för ANDTS, Länsstyrelsen Västernorrland.

Enligt tobakslagen är rökning förbjuden på skolgårdar och i skolans lokaler. Det är en skyddslagstiftning för att barn och personal inte ska utsättas för tobaksrök under skoltid. Från 1997/1998 har dagligrökandet bland barn och unga i årskurs 9 samt andra året på gymnasiet minskat från 26–27% till 4–5% i Västernorrland visar drogvaneundersökningarna som genomförts under åren. Under de senaste åren 2015–2017, har andelen som rökt e-cigaretter det senaste året ökat från 12% till 15% bland flickorna och mer än fördubblats från 12% till 27% bland pojkar i länet. E-cigaretter har en vätska som innehåller smakämne och eller nikotin. Nikotin är giftigt och beroendeframkallande. E-cigarettens ånga innehåller en mängd partiklar och olika giftiga ämnen.

- Föräldrar och andra vuxna som är viktiga för barnet kan förebygga rökning och snusning. Vi behöver kraftsamla vuxenvärlden om vi ska möta trenden med e-cigaretter, säger Albin Dahlström, folkhälsoplanerare, Region Västernorrland.

Kontaktpersoner:

Albin Dahlström
Folkhälsoplanerare REGION VÄSTERNORRLAND
Område Forskning, Utbildning och Innovation Enheten för folkhälsa
0611-800 45, 072-221 55 04
per-albin.dahlstrom@rvn.se
www.rvn.se länk till annan webbplats

Patrik Gunnarsson
Samordnare för ANDTS Länsstyrelsen Västernorrland
Pumpbacksgatan 19 871 86 HÄRNÖSAND
072-211 39 48
patrik.gunnarsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland länk till annan webbplats

Kontakt