Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Män lyssnar till män

Pressmeddelande

Länsstyrelsen har bjudit in 50 män till en dag med temat Män och maskulinitet. Dagen syftar till att belysa normkreativa perspektiv samt visa på hur ett förändringsarbete för att stärka killar och män att agera jämställt kan se ut. Föreläser gör Dennis Nyström från Män och Peter Svensson, bildare av Huskurage.

I den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck förtydligar regeringen att det behövs ett bredare och mer konstruktivt engagemang av män och pojkar än tidigare och en uppgörelse med normer som rättfärdigar våld, köp av sexuella tjänster och andra begränsningar av kvinnors och flickors handlingsutrymme och livsval.

Med resultat som att män toppar statistiken över våldsanvändning mot både kvinnor och män, att män toppar statistiken vad gäller självmord, kriminalitet och missbruk påvisas att pojkars och mäns egna attityder samt en, av samhället, förändrad syn på mansrollen spelar en stor roll i ett framtida förändringsarbete där jämställdhet måste var målsättningen.

Jämställdhetsdebatten fokuserar på mäns makt och resurser. Män gynnas fortfarande generellt av könsordningen i samhället. Men de könsnormer och handlingsmönster som begränsar kvinnors livschanser kan även påverka mäns livschanser negativt. Det är därför viktigt att mäns roller, insatser och villkor uppmärksammas i det jämställdhetspolitiska arbetet.

”Det är så viktigt och hög tid att fler män tar ett större ansvar för ett jämställt samhälle och blir mer delaktiga i jämställdhetsarbetet.” säger Landshövding Berit Högman som öppnar dagen.

Inbjudna till dagen är män inom politiken, manliga chefer inom offentlig och privat sektor samt manliga ledare inom idrotten.

Plats: First Hotel Stadt, Härnösand

Tid: 09.30 – 15.30

Kontakt:

Annica Odelind, Utvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor,
070-312 35 18

Hannah Kejerhag Oldenmark, Utvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor 070-190 27 35

Inbjudan och programPDF

Kontakt