Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi kontrollerar alltid märkningen

Svar på insändare

Länsstyrelsens svar på insändaren ”Länsstyrelsen fångade in och sköt ihjäl vår Lillen – hur kunde de ta fel katt?” – i Sundsvalls Tidning 5/11

Jag vill börja med att vända mig till Gert och Lotta, för att beklaga att er katt Lillen är borta. Det är djupt olyckligt.

När länsstyrelsen beslutar att omhänderta djur, kontrollerar vi alltid märkningen. Om det finns en märkning, så eftersöker vi alltid djurets ägare. Därför uppmanar vi alla ägare att märka sina djur.

Vi har inte kunnat säkerställa att den katt som omhändertogs och avlivades i Torpshammar i oktober är Lillen, eftersom den katten inte var märkt.

Sedan den 1 juni i år har länsstyrelsen i uppgift att verkställa våra egna omhändertaganden.

Att omhänderta djur är en arbetsuppgift som tidigare låg på polisen. Vi arbetar på samma sätt som polisen tidigare gjorde, och vi följer Jordbruksverkets föreskrifter om hur det ska gå till vid avlivning.

När vi fattar beslut om att omhänderta herrelösa katter, informerar vi närboende genom informationsbrev innan beslut verkställs. Herrelösa katter som inte tas om hand, löper stor risk att drabbas av exempelvis svält och förfrysningsskador.

Vi är tacksamma för att vi får synpunkter på hur vi agerat. Vi strävar alltid efter att göra detta på ett så korrekt och rättssäkert sätt som möjligt, och efter att förbättra och säkerställa våra rutiner för att minimera risken för att misstag begås.

Ylva Aller, länsråd och tf enhetschef, Länsstyrelsen Västernorrland

Här kan du läsa insändarenlänk till annan webbplats

Kontakt