Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 45-46

Pressmeddelande

Klimatanpassning, IT-strategi, ledarskap och fortsatt arbete för ett jämställt Västernorrland, är några av de områden som landshövding Berit Högman ägnar sig åt under de kommande två veckorna. Här presenterar vi ett urval av landshövdingens aktiviteter: 

Tisdag 6 november

Tillsammans med länsråd Ylva Aller, träffar landshövdingen Jämtlands landshövding Jöran Hägglund och länsrådet Susanna Löfgren, i Östersund. Mötet syftar till att utbyta kunskap och erfarenheter och se inom vilka områden vårt samarbete kan utvecklas.

Onsdag 7 november

Landshövdingen deltar i en gemensam ledningskonferens mellan länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, i Stockholm. Temat för dagen är samverkan för anpassning till ett förändrat klimat.

Torsdag 8 november

Landshövdingemöte i Stockholm. Landshövdingarna träffas regelbundet för att avhandla länsstyrelsegemensamma frågor. Den här gången handlar det bland annat om länsstyrelsernas IT-strategi.

Måndag 12 november

Landshövdingen inleder länsstyrelsens gemensamma ”VP-vecka”, på länsstyrelsen i Härnösand. Under veckan arbetar myndighetens medarbetare gemensamt för att lägga en verksamhetsplan för 2019.

Onsdag 14 november

Årsmöte med arbetsgivarverket i Stockholm. Tema för mötet är att leda dagens och framtidens arbetskraft.

Torsdag 15 november

Landshövdingen deltar i länsstyrelsens temadag om mäns väld mot kvinnor i Härnösand. Dagen är en viktig del i det arbete för ett Jämställt Västernorrland som länsstyrelsen driver tillsammans med regionen, länets kommuner med flera. Därefter deltar landshövdingen i CER:s (Centrum för forskning om ekonomiska relationer) 10-årsjubileum på Mittuniversitetet, Sundsvall. CER är en viktig forskningsmiljö som en gång startades genom initiativ från Länsstyrelsen.

Fredag 16 november

Landshövdingen medverkar i Härnösands kommuns företagarfrukost, på St Petrilogen i Härnösand. - Kontakt med det omgivande samhället, företag och organisationer är något av det viktigaste i mitt uppdrag. Att delta på denna typ av mötesplatser ger alltid ny kunskap och erfarenhet, säger Berit Högman.

Kontakt