Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen vill ha svar från Skogsstyrelsen

Skogsbrand

Sommarens bränder har påverkat och påverkar Västernorrlands skogsägare, men enligt det förslag som Skogsstyrelsen lämnade till regeringen i förra veckan, får de inte del av det statliga ekonomiska stödet.

Berit Högman, landshövding i Västernorrland, vänder sig nu till Skogsstyrelsen för att få veta varför inga skogsägare i Västernorrland omfattas. I ett brev till Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist ställer landshövdingen följande frågor:

  • Hur har bedömningen/avgränsningen gjorts, att länen Jämtland, Gävleborg och Dalarna utgör en lokal/regional skogssektor och virkesmarknad och att alla bränder inom dessa ska utgöra stödområdet?
  • I rapporten lyfts återkommande att en viktig parameter för stödet är hur stor påverkan branden haft på lokalsamhället. Jag undrar jag hur ni resonerat när ni väljer bort lokalsamhället där en 400 ha stor brand har härjat (Örnsköldsvik). I min värld borde detta rimligtvis räknas till ett samhälle som påverkats mycket av branden. Vad är motivet till att detta lokalsamhälle prioriteras bort?
  • Som jag förstår är syfte och mål med stödet att säkerställa att det brandskadade virket i så stor utsträckning som möjligt tas ut ur skogen för att minska risken för skogskadeutbrott. Skulle då det inte rimligen vara så att man väger in parametern storlek/mängden brännskadat virke lokalt och riktar stödet dit?

Läs brevet till Skogsstyrelsen i sin helhetPDF

Här finns mer information om Skogsstyrelsens förslaglänk till annan webbplats

Kontakt