Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Den snörika vintern har inte påverkat älgstammens storlek

pressmeddelande

Inför oktoberjakten så uppmanas jägarna i älgförvaltningsområdena Örnsköldsvik och Älvarna att följa de målsättningar som är fastställda i skötselplanerna.

Det är av mycket stor vikt att de mål som är fastställda nås i höstens älgjakt. Detta för att fortsätta arbetet med att nå en balans mellan älgstammens storlek och skogskadesituationen. Målen är framtagna i samverkan mellan jägare och markägare. Hittills har ca 45 % av avskjutningsmålet fällts under septemberjakten.

Älgbetesinventeringsresultaten (ÄBIN) visar på höga skogsskador.

Älgobsinventeringen visar ingen minskning av älgstammen. En nergång av kalvvikterna kan konstateras samt att reproduktionen är den lägsta sedan 2005.

Kalvavskjutningen efter septemberjakten är för låg. Jägarna uppmanas därför att skjuta mer kalvar. För att få en ökad kvalitet av älgstammen är en högre kalvavskjutning mycket viktig, särskilt viktigt är att kalvar som är små skjuts innan vintern. Detta för att minska onödigt lidande för de minsta djuren.

Avskjutningsmålet för älgförvaltningsområde Örnsköldsvik är att fälla 2 700 älgar under detta jaktår. Efter septemberjakten är det fällt 1 157 älgar. Återstår att fälla 1543 älgar

Avskjutningsmålet för älgförvaltningsområde Älvarna är att fälla 1 900 älgar under detta jaktår. Efter septemberjakten är det fällt 853 älgar. Återstår att fälla 1 047 älgar.

Läs mer om älgobsinventering, avskjutning, älgbetesinventeringsresultat på www.algdata.selänk till annan webbplats

Kontakt