Publiceringsdatum: 24 september 2018

Senast uppdaterad: måndag 24 september, 13.01

Vilt på väg-skynda långsamt - en insatsvecka mot viltolyckor 24 - 30 september

Älgar korsar en landsväg

Foto: Mostphotos

Den 24 - 30 september genomförs Vilt på väg – skynda långsamt, en insatsvecka över hela Sverige på initiativ av Nationella Viltolycksrådet.

Det sker i genomsnitt mer än 1 viltolycka var 9.e minut i Sverige. Det innebär att över 61 000 förare av fordon årligen är inblandade i en viltolycka. Insatsveckan syftar till att få bilisterna mer uppmärksamma på att vilt rör sig på och omkring våra vägar och syftar i förlängningen till att minska antalet dödade och skadade i trafiken.

Den fokuserar också på hur viktigt det är att använda viltmarkeringsremsan för att märka ut var sammanstötningen skedde så att jägare med hund lättare kan hitta viltolycksplatsen och eftersöka det skadade djuret.

– Vi vill med årets insatsvecka göra alla fordonstrafikanter uppmärksamma på att det finns vilda djur på och utefter våra vägar och att man därför anpassar körsättet efter detta. Viltolyckor kan drabba alla som kör på våra vägar. Här spelar fordonets storlek ingen roll, säger Lena Britz, nationell processledare i Nationella Viltolycksrådet.

Informationskampanjer vid trafikkontroller, köpcentra och andra mötesplatser

Insatsveckan, som är landsomfattande, sköts på fältet av de regionala viltolycksråden, där representanter för de 16 samverkande myndigheterna och organisationerna i Nationella viltolycksrådet ingår. Under veckan kommer informationskampanjer att genomföras med utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser. En del polisområden kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar.

I Västernorrland finns representanter på plats följande tider:

  • Sollefteå: Måndag 24 september - ICA Kvantum
  • Örnsköldsvik: Tisdag 25 september
  • Sundsvall/Timrå: Tisdag 25 september - Birsta City Sundsvall
  • Härnösand: Tisdag 25 alternativt onsdag 26 september
  • Ånge: Torsdag 26 september
  • Kramfors: Torsdag 26 september - ICA Kvantum i Kramfors

Speciell insats till yrkesförare med fordon från andra länder

En speciell insats görs med information till yrkesförare som kommer med fordon från andra länder. Vid våra större hamnar där många utländska fordon kör och på större rastplatser kommer viltolycksremsor på olika språk att delas ut så att föraren får en snabb information om viltfaran på våra vägar och plikten att anmäla en sammanstötning till Polisen.

Flera faktorer samverkar till hög olycksstatistik

Orsakerna till att vi har så stort antal viltolyckor kan vara många och faktorerna kan samverka. En del faktorer har säkert större påverkan än andra. På vissa vägsträckor kan olyckorna vara fler än på andra och detta kan bero på hög fordonstäthet, stor viltstam i området, avsaknad av viltstängsel, närhet till vattendrag med mera för att nämna några. Stora fordon kan också bidra till att föraren invaggas i en trygghet av att en olycka inte händer, och därmed blir mindre försiktig på vägen. Om man ser till antalet registrerade bilar och lastbilar i Sverige så råkar nästan var etthundrade ut för en viltolycka. Över 30 procent av viltolyckorna sker dessutom i de tre storstadslänen.

Vad kan jag som bilförare göra

Förbered resan och ta redan på var de flesta olyckorna har skett tidigare. Detta gör man bäst genom att besöka Nationella Viltolycksrådets webbplatslänk till annan webbplats där den samlade viltolycksstatistiken finns. Använd också Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa. Den innehåller information om hur en bilförare kan förebygga en olycka. Den visar bilder på de djurarter som ska anmälas till Polisen via 112 om man sammanstöter med dem.

– Den viktigaste insatsen som en bilförare kan göra är att vara vaksam när man är ute på våra vägar och anpassa hastigheten. Extra vaksam ska man vara från och med skymning till gryning, säger Lena Britz. Det är under skymnings- och gryningstid som djuren är mest aktiva, men de kan korsa vår färdväg när som helst och var som helst till och med i tätbebyggt område.

Om olyckan ändå är framme

Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel. Även om man inte kan konstatera någon skada på djuret så ska olyckan ändå alltid rapporteras till Polisen via SOS 112. Polisen skickar ut en eftersöksjägare för att spåra djuret och eventuellt avliva det för att förkorta dess lidande.

Viltolycksappen och viltolycksremsan

Genom att använda Viltolycksappen, som laddas ner gratis från internet, kan trafikanten lätt ange exakt plats för sammanstötningen. Appen anger de geografiska koordinaterna. Trafikanterna måste också markera platsen där sammanstötningen skedde. Detta sker bäst genom att använda den så kallade viltolycksremsan som finns att hämta hos Bilprovningen eller Polismyndigheten.

*) Vilda djur enligt jaktförordningen § 40 är: björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Fakta om Nationella Viltolycksrådet (NVR)

Rådet är ett samarbetsorgan mellan 16 myndigheter och organisationer och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycksförebyggande arbete. Polismyndigheten har regeringsuppdraget att organisera och samordna eftersöksverksamheten och Trafikverket har i huvudsak ansvar för det förebyggande arbetet.

För mer information kontakta

Presskontakt: Fredrik Bergh, NVR, Polismyndigheten, 010-563 91 37

Regionala rådens ansvariga: Kontaktuppgifter finns på Viltolycksrådets webbplats www.viltolycka.selänk till annan webbplats under rubriken länsansvariga. (Polisen är sammankallande för respektive råd).

Information om olycksdrabbade vägar, länsvis olycksstatistik och mer information om Nationella Viltolycksrådet finns på: www.viltolycka.selänk till annan webbplats.

Kontakt