Publiceringsdatum: 18 september 2018

Senast uppdaterad: tisdag 10 december, 10.30

Sök bidrag från Ljungbergs minne senast den 31 januari 2019

Pensionärer sitter på en bänk utomhus

Foto: Mostphotos

Stiftelsen Elvira och Erik Ljungbergs minne delar årligen ut bidrag till ”äldre, verkligt behövande inom Västernorrlands län”.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av personer över 60 år som är folkbokförda i Västernorrlands län. Du som söker ska ha låg taxerad inkomst och begränsade kapitaltillgångar. Personer med grav synskada, neurologisk eller ortopedisk funktionsnedsättning ges företräde.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 31 januari 2019. Kom ihåg att bifoga intyg från läkare, arbetsterapeut, distriktssköterska eller kurator, för att styrka en eventuell funktionsnedsättning. Du ska även kunna styrka dina inkomster för att beviljas bidrag.

Ljungbergs Minnes Nämnd sammanträder efter handläggning av ansökningarna i februari. Därefter betalar SEB ut pengar till de som beviljats.

Mer information och ansökningsblankett

Kontakt

Anna M Karlsson

Länssamordnare ANDT-frågor