Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samrådstiden för miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft förlängs till den 30 september

Vattenmyndigheterna förlänger tiden för samråd om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft, med två veckor.

- Projektet har vid en kvalitetskontroll av beräkningsunderlaget för produktionsförluster av miljöåtgärder fått korrigera siffrorna något. Därför har vattenmyndigheterna valt att förlänga samrådstiden med två veckor, säger Lisa Lundstedt, vattenvårdsdirektör i Bottenvikens vattendistrikt.

Kvalitetskontrollen visar att produktionspåverkan av föreslagna miljöåtgärder blir något högre än vad som anges i samrådsmaterialet. Resultatet av kontrollen påverkar inte föreslagna miljökvalitetsnormer i samrådsmaterialet.

Mer information och uppdaterat samrådsunderlag finns på Vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Har du frågor, kontakta:

Daniel Isaksson
Projektledare
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt Länsstyrelsen i Västra Götaland
Telefon: 010-224 55 23
E-post: daniel.isaksson@lansstyrelsen.se

Madelen Rytterstam
Projektadministratör
Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Telefon: 070-190 27 46
E-post: madelen.rytterstam@lansstyrelsen.se

Kontakt