Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen håller dialog om jämställdhet

Pressmeddelande

Ett jämställt Västernorrland är en av de frågor som står högst på landshövding Berit Högmans agenda. I dag, måndag, hålls den första av tre inplanerade dialoger om jämställdhet på residenset i Härnösand.

Dialogen handlar om normkritik i skolan. Ytterligare två dialoger är inplanerade under hösten, en om hedersrelaterat våld och förtryck och en om könsfördelningen i länets bolagsstyrelser.

Förskolan och skolan har ett brett jämställdhetsuppdrag som utgår från att ge flickor och pojkar samma möjligheter att lära för livet och att fritt utveckla sin potential. För att nå detta har vuxna som arbetar inom förskolan och skolan ett stort ansvar. Deras förhållningssätt och de förväntningar som de signalerar till flickor och pojkar, har stor betydelse.
- Alla barn och ungdomars rätt att på lika villkor få växa upp i en jämlik och jämställd miljö är en fråga som engagerar mig mycket, säger landshövding Berit Högman. Jämställdhet är en del av skolans uppdrag och sedan 2016 är jämställd utbildning ett politisk mål. Skolan ska ge flickor och pojkar samma möjligheter att utveckla sina intressen och förmågor utan begränsningar kopplat till kön.

Länsstyrelsens uppdrag inom jämställdhetsområdet är att arbeta för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet. Målgruppen för dagen är förvaltningschefer, nämndordföranden inom skolan samt rektorer och förskolechefer.

Berit Högman kommer även att bjuda in till en kraftsamlingsdag för det gemensamma arbetet mot mäns våld mot kvinnor med temat ”Män och maskulinitet”. Målgruppen för den dagen är män inom politiken, manliga chefer inom offentlig och privat sektor samt manliga ledare inom idrotten.

Kontakt:

Jenny Långström: 072-536 51 06
Annica Odelind: 070-312 35 18

Kontakt