Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hållbar design driver årets länsrepresentant vid Sverigemiddagen

Pressmeddelande

På fredag den 14 september är det dags för Sverigemiddag på Kungliga slottet. Årets representant från Västernorrland är Anna-Sara Fagerholm, universitetslektor i grafisk design på Mittuniversitetet.

– Sverigemiddagen är en högtidsstund, då vi får chansen att visa vilka intressanta och duktiga personer som finns i vårt län. Anna-Sara Fagerholm visar vägen för hur design kan leda till en mer hållbar samhällsutveckling. Hennes arbete är både viktigt och inspirerande, säger landshövding Berit Högman.

Anna-Sara Fagerholm växte upp på Käckelbäcksmon i Viksjö. I dag arbetar hon med utbildning och forskningsprojekt på Mittuniversitetet, där hon är programansvarig för Grafisk design.
– När vi designar artefakter i form av till exempel förpackningar, system eller olika typer av tjänster, ska vi ta hänsyn till de globala målen för hållbar utveckling och tänka in dem i hela designprocessen. Målen finns inskrivna i utbildningsplanen, vilket ger avtryck i de projekt vi arbetar med, säger Anna-Sara Fagerholm.

Ett exempel på hur de på arbetar med hållbarhet i länet, är genom att skapa återbruksfestivaler. Nu i november är det dags för ännu en festival i samarbete med Mitt Sverige Vatten och Avfall. Under festivalen undersöks vad människor slänger och vad de sorterar för återvinning. Därefter väljer studenter och personer involverade i olika forskningsprojekt, ut återbruksprodukter som designas om och förpackas för att möta marknaden på nytt.

Syftet är att manifestera hur vi kan återbruka och ta om hand, istället för att slänga och köpa nytt. Tanken är också att genom visualisering synliggöra och öka kunskap om avfallshantering.
– I en hållbar utveckling tillfredsställer vi våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. För att åstadkomma det måste vi hitta nya former för produktion, konsumtion och återvinning. Här gör design skillnad, säger Anna-Sara Fagerholm.

Om Sverigemiddagen

Sverigemiddagen är en representationsmiddag på Kungliga slottet som infördes med anledning av Kungens 40 år på tronen, år 2013. Genom Sverigemiddagen, som numera är en årligt förekommande händelse, vill Kungafamiljen uppmärksamma och tacka personer som har gjort betydande insatser lokalt, regionalt eller nationellt.

De som bjuds in, förutom landshövdingarna, är representanter från kultur, näringsliv, utbildning, idrott och föreningsliv. Det är landshövdingen i varje län som skickar in förslag på personer att bjuda in till Sverigemiddagen. Sedan väljer Kungen ut vilka som ska bjudas in.

Kontakt