Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om upphävande av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen Västernorrland har den 31 augusti beslutat att enligt miljöbalken upphäva beslut om vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter inom Sollefteå kommun.

Föreskrift och område

22FS 1986:2 Österrå

22FS 1990:8 Eden

22FS 1990:48 Para

22FS 1990:49 Offer

22FS 1986:13 Guxås/Kyrkojorden

Besluten samt upplysningar om hur man överklagar besluten finns tillgängliga på Länsstyrelsens Diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand. Telefon: 0611-34 90 00

Kontakt