Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Torkans effekt på jordbruket i länet

Det är stor variation i länet kring skördarna. En del lantbrukare har tillräckligt med foder medan andra rapporterar om brist på foder redan nu. Att skörda allt som går är ett råd som ges – allt foder behövs i vinter.

Läget presenterades vid ett möte som länsstyrelsen höll med en rad aktörer i förra veckan; LRF, Hushållningssällskapet, Fåravelsföreningen, Växa, Länsförsäkringar Bank, Smak, Arla, Bonde söker samt Svenska foder.

Mötet hölls för att få en gemensam lägesbild kring fodersituationen i Västernorrland just nu och inför stallsäsong, samt som en reflektion över situationen i stort.

- Det finns en oro hos en del lantbrukare och djurhållare men läget är hanterbart. Det verkar finnas vallfrö och troligtvis även spannmål även om man kan få andra sorter än planerat. Men en uppmaning kan vara att göra sina beställningar så tidigt som möjligt, säger Magnus Jensen som arbetar med landsbygdsfrågor hos länsstyrelsen.

I Västernorrland är det många som inte tagit sin andra eller tredje skörd ännu. De flesta berättar att det ändå funnits hyfsat med bete under sommaren. Situationen har varit mer besvärlig i Ångermanland, jämfört med Medelpad. Likaså har situationen i Norrland varit bättre än i södra Sverige. Jordbrukare med stora arealer klarar sig bättre än de som har mindre ytor.

Vad görs nu och vad behöver göras inför 2019?

Länsstyrelsen berättade om vilka åtgärder som gjorts tillsammans med Jordbruksverket, exempelvis rådgivning inriktad på likviditet och foderplanering. När det blir klart vilka aktörer som erbjuder rådgivning i frågorna läggs informationen ut på länsstyrelsens webb.

- För jordbrukarstöden görs inget avdrag för fel som upptäcks vid arealkontroll och som beror på torkan. Det har även gjorts lättnader runt reglerna för foderproducenter, säger Anna Tjell, på enheten Jordbrukarstöd och veterinär.

- Djurskyddskontrollerna fortsätter som vanligt men vi tar hänsyn till torkans effekter. Det får dock inte uppstå situationer där djur lider. Det finns en oro för hästnäringen och små djurhållare som köper in större delen av sitt foder, säger Helén Löfblad, länsveterinär.

LRF har också en omsorgsgrupp dit oroade lantbrukare och djurhållare kan ringa för att prata om sommarens torka och bränder.

I mitten av september hålls ett nytt möte för att stämma av situationen med olika aktörer i länet.

Kontakt

Anna Tjell - för frågor kring jordbrukarstöd

Enheten för jordbrukarstöd och veterinär

Telefon 0611-34 90 12

 

Helén Löfblad - för frågor kring djurskydd och livsmedel

Enheten för jordbrukarstöd och veterinär