Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Erbjudande om gratis stängslingshjälp

Sommarens torka slår hårt över hela landet. En utmaning för många djurägare är dålig återväxt på betesmarkerna, och i år kan det därför finnas ett större behov än vanligt av att flytta djuren till nya beten. Skogsstyrelsen har därför beslutat att de lokala arbetslagen för Naturnära jobb ställs till förfogande för stängslingshjälp. 

Villkor

  • Förmedlingen av stängslingshjälp gäller enbart provisoriska stängsel.
  • Du måste själv tillhandahålla material (tråd, stolp, verktyg m.m.).
  • Du måste kunna vara på plats för att visa var stängslet ska dras.
  • Du behöver själv inte äga marken som ska stängslas, men du ansvarar för att ha kommit överens med markägaren om att marken får betas och stängslas.

Upplägg, prioritering och ansvar

Skogsstyrelsen arbetsleder arbetslagen, länsstyrelsen samordnar stängslingshjälpen och prioriterar vad som ska göras. Vid stor efterfrågan kommer uppdragen att prioriteras utifrån störst behov och vad som ger störst effekt. LRF samlar in intresserade och vidareförmedlar till länsstyrelsen, som i sin tur samordnar och förmedlar stängslingsuppdragen till Skogsstyrelsens arbetsledare.

Bakgrund

Stängslingen kommer att utföras av arbetslag inom Naturnära jobb, som är en statlig utbildnings- och jobbsatsning för att arbetssökande som är nyetablerade i Sverige eller som varit utan arbete en längre tid ska komma i arbete. Skogsstyrelsen arbetsleder arbetslagen som utbildas och tränas till jobb inom de gröna näringarna.

Initiativet till stängslingshjälp har tagits av LRF och hjälpen riktas till alla lantbrukare i Västernorrlands län (gäller även lantbrukare som inte är medlemmar i LRF).

Anmälan av intresse för stängningshjälp

Du som lantbrukare med foder-/betesbrist kan anmäla ditt intresse för stängslingshjälp till karin.nolen@lrf.se. Ange dina kontaktuppgifter, i vilken kommun du bor, djurslag, hur lång sträcka som behöver stängslas, hur akut ditt behov är samt om du har material redo.

Kontakt