Publiceringsdatum: 3 augusti 2018

Senast uppdaterad: måndag 6 augusti, 15.35

Efterarbete vid skogsbränder

Här publiceras det information om efterarbetet vid skogsbränder.

Var försiktig i skogen och gå inte ut i skogen där det har brunnit!

Fallande träd

Vid en skogsbrand kan trädens rötter skadas. Det gör att träd när som helst kan falla omkull.

Livsfarliga hål i marken

Det kan brinna under marken. Trots att marken ser bra ut kan det finnas brinnande hål under.

Kan brinna igen

Även om elden har slocknat kan det finnas glöd i marken. Det finns risk att bränder när som helst blossar upp igen.

Råd till skogsägare

Skogsstyrelsen erbjuder skogsägare råd och vägledning i hur man ska hantera sin brandskadade skog och vilka risker det finns med att beträda brandhärjad skog. De upplyser om att innan det är säkert att vistas i en skog där det har brunnit kan det ta månader.

Läs mer på deras hemsida

www.skogsstyrelsen.selänk till annan webbplats

Kontakt