Publiceringsdatum: 30 juli 2018

Senast uppdaterad: måndag 30 juli, 15.58

Länsstyrelserna kämpar tillsammans mot torka och bränder

Skogsbränder, torka, foderbrist och vattenbrist sätter samhället på hårda prov. För att klara jobbet har landets 21 länsstyrelser bland annat skapat en gemensam personalpool för att stötta de länsstyrelser som drabbats av stora skogsbränder.

- Kolleger i hela landet bryter sina semestrar eller lämnar det vanliga jobbet för att hjälpa till, säger Nils-Olov Gärdin, tillförordnat länsråd på Länsstyrelsen Västernorrland.

Stabspersonal, kommunikatörer, GIS-experter och andra sakkunniga är på plats i både Dalarna, Gävleborg och Jämtland för att stötta krisstaberna och sina kolleger.

- Den här veckan har länsstyrelserna lånat ut ett hundratal medarbetare och vi planerar nu för personalförsörjningen under de kommande två veckorna, säger Nils-Olov Gärdin.

Samtidigt som länsstyrelserna stöttar sina värst drabbade kolleger behöver alla jobba med att förebygga fler bränder i sitt eget län och dessutom hantera effekterna av den långvariga torkan.

- Vi hanterar kriser på flera fronter, säger Thomas Bengtsson, tjänsteman i beredskap denna vecka på Länsstyrelsen i Västernorrland. Det handlar inte minst om att få människor att förstå hur viktigt eldningsförbudet fortfarande är - man får till exempel acceptera att man endast får grilla på sin egen tomt just nu, inte på allmänna campingplatser eller badplatser. Vi behöver också vara aktsamma om vattnet på många håll i landet.

Daglig samverkan

Räddningstjänsterna och Länsstyrelsen har daglig kontakt för avstämning av skogsbrandsrisken, väderläget och vilka resurser som är tillgängliga. Samverkan är en självklarhet. Larmlistor och rutiner finns. Brandflyget bevakar läget i alla län.

Vi hoppas naturligtvis att sommar- och semestervädret ska bidra till att man kan vistas i naturen. Samtidigt är läget extremt, så var försiktig och aktsam om vår vackra natur.

Stöd till lantbrukarna

Stödet till lantbrukarna är ett annat viktigt uppdrag. De är hårt drabbade av torkan, med tillhörande foderbrist och dåliga skördar, och nu behöver länsstyrelserna fatta snabba beslut om vilka regler som gäller och försöka hitta olika vägar att stödja lantbrukarna.

- Vi följer läget och ska träffa Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) inom kort för att få en tydlig bild av läget och hur vi kan stötta på bästa sätt, säger Nina Ulander, enhetschef på Länsstyrelsen Västernorrland.

Kontakt